Edukacija i aktivizam

  • Kroz IPA program do dualnog obrazovanja - Izvor: Dijasporanavezi.rs  Kako bi olakšali zapošljavanje mladih i unapredili preduzetničke kapacitete u formalnom obrazovanju, Visoka škola […]

Zabava