Studentska organizacija AEGEE Niš organizovaće Dan otvorenih vrata u sredu, 10. decembra, u sali Univerzitetske biblioteke ,,Nikola Tesla” . Prezentacioni sajam trajaće od 12 – 16h, s ciljem informisanja studenata o radu i priključivanju organizaciji.

Otvaranje Dana biće propraćeno muzičkim nastupom, a zatim će uslediti zvanično predstavljanje organizacije. Informativni štandovi svih funkcija AEGEE- a biće do kraja Dana dostupni svim zainteresovanim studentima. Zvanično predstavljanje organizacije održaće se i od 14h.

10836114_10205157749249511_1048496842_n

AEGEE Niš je, kao zvanični deo mreže AEGEE Europe, omladinska organizacija koja postoji već 14 godina. Kao nevladina, politički nezavisna i neprofitna organizacija, AEGEE Niš ostvaruje svoj cilj promovisanja ideje multikulturalne Evrope kroz aktivnosti zahvaljujući kojima članovi uče da poštuju različitosti i jedni druge i time aktivno doprinose otvorenoj i tolerantnoj saradnji zajednica u kojima žive.

Evropski studentski forum – AEGEE Europe postoji u preko 240 akademskih centara širom Evrope i ima preko 13000 članova. U toku godine širom AEGEE mreže organizuje se preko 200 različitih događaja.

Zvanični fb event Dana otvorenih vrata možete naći ovde. 

 

Bratislav Bojić 

0