Studentska organizacija AEGEE Niš proslaviće 17 godina postojanja u subotu, 18. aprila u 19h, u sali Univerzitetske biblioteke ,,Nikola Tesla”.

Na proslavi će biti predstavljeni dosadašnji rezultati organizacije, a stari članovi podeliće svoja dosadašnja iskustva u organizaciji. Nakon toga, u Irish Pub-u u 22h održaće se proslava na koju su pozvane sve prijateljske organizacije AEGEE-a.

AEGEE Niš je omladinska organizacija koja postoji već 17 godina i zvaničan je deo mreže AEGEE Evrope. Kao nevladina, politički nezavisna i nedobitna organizacija, AEGEE Niš ostvaruje svoj cilj promovisanja ideje multikulturalne Evrope kroz aktivnosti zahvaljujući kojima članovi uče da poštuju različitosti i jedni druge i time aktivno doprinose otvorenoj i tolerantnoj saradnji zajednica u kojima žive.

Evropski studentski forum – AEGEE Europe – postoji u preko 240 akademskih centara širom Evrope i ima preko 13000 članova. U toku godine širom AEGEE mreže organizuje se preko 200 različitih događaja.


Bratislav Bojić 

 

0