Studentska ogranizacija AIESEC pruža studentima jedinstvenu mogućnost za usavršavanje, ali i razvoj u okviru internacionalne društvene zajednice u svim sferama. Putem programa Global Citizen i Global Talent studentima se nudi mogućnosti sticanja praktičnog ili volonterskog internacionalnog iskustva koje će kasnije moći da primene u svojoj zemlji.

Global Citizen je internacionalni program volontiranja namenjen mladim ljudima koji žele da rade na ličnom usavršavanju, otkrivanju novih i širenju svoje kulture. Čini ga mreža projekata širom sveta na teme poput tolerancije, edukacije mladih i širenja svesti o globalnim problemima poput ljudskih prava, edukacije i liderstva. Volonterski rad u internacionalnom okruženju daje studentima mogućnost da razvijaju liderske veštine, uče o timskom radu, javnom nastupu ili efektivnoj komunikaciji na engleskom jeziku.  Ove zime, u februaru i martu, studenti će imati mogućnost da učestvuju na projektima u Rusiji ili Poljskoj u trajanju od 6 do 8 nedelja.

Deo ovog programa mogu biti studenti svih godina, dok je za studente koji su na završnoj godini ili master studijama i koji žele da steknu profesionalno iskustvo u inostranstvu, pored programa Gobal Citizen, dostupan i program Global Talent.

Global Talent je program stručnih plaćenih praksi, internacionalnog je karaktera i pruža mogućnost mladima da steknu relevantno radno iskustvo u internacionalnom okruženju koje ce ih diferencirati na tržistu rada. Učesnici programa mogu predavati engleski ili neki drugi jezik u Rusiji ili Kolumbiji u periodu od 3 do 6 meseci. Ucešćem u ovom programu studenti imaju mogućnost da se razviju lično, šire mrežu kontakata, razviju multikulturalnost, izađu iz zone komfora i upoznaju sopstvene granice, pritom nadograđujući svoje jezičke, prezentacione i druge veštine.

Više o programima Global Citizen i Global Talent možete pronaći na zvaničnim web stranicama globalcitizen.rs i globaltalents.rs na kojima se nalaze i linkovi ka prijavi. Ukoliko želite da postanete deo jednog od ovih prigrama, potrebno je da do 20. novembra 2014. popunite prijavu na sajtu programa za koji se prijavljujete, nakon čega ćete biti kontaktirani u najkraćem roku.

Za više informacija o programima, možete nas kontaktirati putem mejla: office.nis@aiesec.org.rs

AIESEC je globalna mreža studenata koja razvija liderski potencijal mladih i pozitivno utiče na društvo. Prisustvom u preko 120 zemalja sveta, AIESEC predstavlja najveću organizaciju vođenu od strane studenata. Svojim programima internacionalnih praksi i organizacijom edukativnih i društveno odgovornih projekata, AIESEC pruža mladima jedinstvenu mogućnost za lični i profesionalni razvoj.

 

Olivera Petković

olivera.petkovic@aiesec.net

0