Studentska organizacija AIESEC kroz program Global Citizen nudi studentima i diplomcima priliku da kraj leta provedu  u Rusiji na projektu „Explore Russia“.

Zadatak studenata je da učestvuju u organizaciji eksternih događaja (okruglih stolova, otvorenih diskusija, konferencija) koji se bave sledećim temama: razvoj nevladinog sektora u regionu, omladinska politika, preduzetništvo kao i kreiranje brošura o regionu i gradu, promotivnih spotova i pisanje blog postova.

Realizacija projekta i trajanje prakse: 25. jul – 10. septembar

Uslovi prijave za praksu:

  • Status studenta
  • B2 nivo znanja engleskog jezika

Projekti iz oblasti pod nazivom Culture se organizuju sa ciljem promovisanja i razumevanja različitih kultura među mladima. Kroz rad u timu mladi postaju tolerantniji prema različitim nacijama i uče da efektivno komuniciraju prevazilazeći kulturne razlike. Kao ambasadori svoje zemlje, studenti imaju priliku da učestvuju u različitim kulturnim dešavanjima i događajima.

Osim oblasti Culture, imate priliku da učestvujete u realizaciji projekata iz oblasti Education i Social Entrepreneurship. Ukoliko želite da se više informišete o daljem procesu učešća na ovom programu praksi posetite zvanični veb sajt AIESEC organizacije gde možete pročitati brojna iskustva mladih ljudi koji su se već oprobali u Global Citizen praksama, ili se prijavite direktno i bićete kontaktirani u roku od 48h.

Global Citizen je internacionalni program volontiranja namenjen svim mladim ljudima koji žele da rade na ličnom usavršavanju, otkrivanju novih i širenju svoje kulture. Ovaj program praksi čini mreža projekata širom sveta koji se bave temama kao što su multikulturalnost, tolerancija, edukacija mladih i širenje svesti o globalnim problemima poput ljudskih prava, edukacije i liderstva.

AIESEC je globalna mreža studenata koja razvija liderski potencijal mladih i pozitivno utiče na društvo. Prisustvom u preko 120 zemalja sveta, AIESEC predstavlja najveću organizaciju vođenu od strane studenata. Svojim programima internacionalnih praksi i organizacijom edukativnih i društveno-odgovornih projekata, AIESEC pruža mladima jedinstvenu mogućnost za lični i profesionalni razvoj.

0