Arapska liga (LAS)  je regionalna organizacija arapskih zemalja u i oko severne Afrike, Roga Afrike i jugozapadne Azije. Osnovana je u Kairu 22. marta 1945. godine, i tada ju je činilo šest država članica i to : Egipat, Irak, Transjordan ( preimenovan u Jordan 1945.godine), Liban, Saudijska Arabija i Sirija. Jemen je postao član Lige 5.maja 1945. godine. Danas se Liga sastoji iz 22 države članice, mada je učešće Sirije suspendovano od novembra 2011. godine, kao posledica represije vlade tokom građanskog rata u Siriji.

Oblast članica Arapske lige obuhvata preko 13 miliona km² i prostire se na dva kontinenta,  Afriku i Aziju. Područje se sastoji iz velikih pustinjskih površina( Sahare ). Pored toga, sadrži i određene veoma plodne oblasti u dolinama Nila, Džuba i Šebele doline u Somaliji, Atlantske planine i Plodni polumesec koji obuhvata Irak, Siriju, Liban, Jordan i Palestinu.

Glavni ciljevi Lige jesu “ približavanje odnosa među državama članicama i koordinacija međusobne saradnje , čuvanje njiove nezavisnosti i suvereniteta, kao i diskutovanje poslova i interesa arapskih zemalja na opšti način”.

Kroz institucije kao što su Edukativna, kulturna i naučna organizacija Arapske Lige (ALESCO) i Savet arapskog ekonomskog jedinstva (CAEU), Arapska liga pruža političke, ekonomske, kulturne, naučne i socijalne programe osmišljene radi promocije interesa Arapskog sveta. Ima funkciju foruma za zemlje članice radi koordinacije pozicija njihovih politika, razmatranja stvari opšteg značaja, smirivanja arapskih nesuglasica i ograničavanja eventualnih konflikta. Liga služi kao platforma za skiciranje i zaključivanje važnih dokumenata koji promovišu ekonomsku integraciju.

 

Svaka zemlja članica ima pravo na jedan glas u Savetu lige, a odluke su važeće samo za države koje su direktno glasale za određene predloge. Potpisivanje ugovora o Zajedničkoj odbrani i ekonomskoj saradnji 1950. godine, obavezalo je potpisnike da vrše koordinaciju mera vojne odbrane. Početkom sedamdesetih  godina 20.veka, Ekonomski savet Arapske lige je dao predlog da se oforme Udružene arapske privredne komore širom evropskih država.Tako je ukazom Arapske lige br K1175/D52/G oformljena Arapsko-britanska privredna komora koja je imala za cilj promovisanje, ohrabrivanje i sprovođenje bilateralne trgovine između arapskih zemalja i njihovog najvećeg partnera u trgovini – Ujedinjenog kraljevstva.

Arapska liga je imala značajan doprinos u oblikovanju školskih nastavnih planova, poboljšanju položaja žena u arapskim društvima, promovisanju interesa dece, ohrabrivanju omladinskih i sportskih programa, očuvanju arapskog kulturnog nasleđa i podsticanju kulturne razmene između država članica. Liga podstiče spovođenje mera koje se tiču suzbijanja kriminala i zloupotrebe lekova, a bavi se i pitanjem radne snage – posebno među arapskim radnicima emigrantima.

Ipak, iako Liga predstavlja 22 države sa nešto više od 350 miliona stanovnika, a njene članice poseduju najveći deo svih naftnih rezervi u svetu, ona ne poseduje takvu moć i uticaj koja joj se u modernom svetu pripisuje. Rastrgnuta između  građanskog rata u Siriji, destabilizacije stanja u Libanu, zastoja u mirovnim pregovorima između Izraela i Palestine, Liga nikako ne uspeva da dostigne svoj puni potencijal ma međunarodnom planu.

 

Vanja Švetska 

 

Korišćena literatura:

Međunarodno javno pravo, Branimir M.Janković, Zoran Radivojević,Niš,2014.

http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0

http://www.dw.de/arapska-liga-zbog-sva%C4%91e-bez-utjecaja/a-17516923

 

 

0