U okviru projekta „Podrška osamostaljivanju pri kretanju mladih sa invaliditetom kroz usmeravanje i mapiranje pristupačnih lokacija“ koji realizuje Udruženje Azbuki iz Niša, pokrenuta je anketa sa ciljem identifikovanja područja nejednakosti, nivoa otuđenosti i postojećih prepreka u integraciji mladih sa invaliditetom na lokalnom nivou.

„Anketa će prikupiti informacije o raznim barijerama sa kojima se mladi ljudi sa invaliditetom suočavaju na različitim mestima za slobodno vreme. Posebni upitnici se koriste za mlade sa invaliditetom i za omladinske radnike, koji će pružiti različita stanovišta i biti integrisani u zajedničku analizu“ poručuju iz Udruženja Azbuki.

Popunjavanje ankete se vrši putem interneta pomoću ovog linka za omladinske radnike i ovog linka za mlade sa invaliditetom.

Kako se navodi u pozivu, opšti cilj projekta je podrška mladima sa invaliditetom i omladinskim radnicima koji rade sa mladima sa invaliditetom.

„Podrška se sastoji u razvoju i korišćenju alata za povećanje svesti i razumevanja prava osoba sa invaliditetom na osamostaljivanje pri kretanju, regulisanju pristupa i podsticanju socijalne uključenosti korišćenjem internet mape pristupačnih mesta za slobodne aktivnosti“ kažu iz Azbukija i dodaju da se na ovaj način se vrši osnaživanje mladih sa invaliditetom za zaštitu i korišćenje svojih prava, pre svega prava na mobilnost kroz mogućnost korišćenja postojećih i novih dostupnih lokacija za sprovođenje slobodnog vremena.

„Mapiranje lokacija, ažuriranje i korišćenje internet alata omogućavaju mladima sa invaliditetom kontakt sa vršnjacima i sprečavanje socijalne izolacije“ zaključuju organizatori.

Projekat sprovodi udruženje AzBuki iz Niša, zajedno sa partnerima iz Bugarske i Italije a finansira Evropska Кomisija kroz program Erasmus+.

1