Piše: Marica Mišić

U Nišu je, od 6. do 11. decembra, održan trening o zaštiti manjinskih prava u okviru programa “Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji” – Minority Right Defenders. Trening je organizovao Institut za evropske poslove, uz podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država.

Nas 20 studenata i studentkinja prava, kao i mladih pravnika i pravnica, tokom šestodnevnog treninga bilo je u mogućnosti da sluša predavanja, ali i da sa predavačima učestvuje u diskusiji o temama koje se odnose na povredu i zaštitu manjinskih prava u Srbiji, ali i aktuelnim pitanjima koja se tiču ljudskih prava i diskriminacije uopšte. Sam trening bio je podeljen u više sesija tokom svakog dana. U okviru sesija Uvod u ljudska prava- zašto nam je to važno, i Diskriminacija, individualna i kolektivna prava, ranjive grupe – bili smo u prilici da čujemo dr Nevenu Petrušić, profesorku Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, kao i da čujemo njena iskustva kao prve Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Profesor dr Srđan Đorđević sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu govorio je o dokumentima i praksi međunarodnopravne zaštite manjina i zaštiti manjina u Srbiji. Pored univerzitetskih profesora, predavači su bili i književnica Dragoslava Barzut koja je govorila u okviru sesije Ponosni na to što jesmo- diskusija o LGBT pravima, dok smo sa Marijom Demić diskutovali o pravima Roma. Najživlja debata razvila se na sesiji Ljudska prava u sukobu na kojoj je Nemanja Stjepanović govorio o genocidu za vreme rata početkom poslednje decenije prošlog veka na prostoru bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Osim predavanja, naš rad se sastojao i od radionica Razumevanje prava manjina u Srbiji, Razvijanje empatije prema žrtvama sa Tamarom Tomašević i forum teatra sa Demirom Mekićem. Ono što je većini nas bilo najzanimljivije jeste pre svega obilazak Spomen-muzeja Koncentracioni logor Crveni krst, ali i posete Višem sudu u Nišu, Skupštini Grada Niša, kao i gradskoj Zaštitnici građana.

Naše aktivnosti u naredna tri meseca bi trebalo da se sastoje u organizovanju vršnjačkih edukacija, pisanja predloga praktičnih politika na temu zaštite manjinskih prava, ali i javnom zagovaranju borbe protiv diskriminacije manjinskih grupa i poštovanja njihovih ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama garantovanih prava.

0