Rubrika Pravo okuplja mlade, ambiciozne studente prava, sa idejom da se bavimo aktuelnim pravnim temama, kao i pitanjima od značaja za život studenata. Cilj našeg pisanja je da čitaocima ponudimo nešto novo i drugačije u odnosu na postojeće formate tekstova. Kroz jasnu i sažetu analizu određenih pravnih tema želimo da podstaknemo čitaoce da kritički sagledavaju društvo u kome živimo. Formirali smo i podrubriku o međunarodnim organizacijama, gde pratimo njihov rad i značaj delovanja kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu.

jun 2014

Šta treba znati o eutanaziji?

27.06.2014|

Eutanazija  je naziv za praksu izazivanja nečije smrti na što ugodniji ili bezbolniji način,

Nasilje nad muškarcima od strane žena

21.06.2014|

Ako bi vam neko rekao da vašeg komšiju od metar i devedeset tuče supruga

Kako su nastale evropske zajednice?

12.06.2014|

Prve decenije XXI veka, u Srbiji su obeležene težnjom pristupanja Evropskoj uniji. Na svakom

Čitaonica Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

07.06.2014|

Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.- N.N.

 

Biblioteka je posebna organizaciona jedinica Pravnog

PRIKAZ ČLANKA „Afere i prevare u u BiH 1914- 1918“

06.06.2014|

Tema autora Fedžada Forte, koji analizira tri sudska procesa tokom Prvog svjetskog rata, ponovo

UGOVOR O POKLONU

02.06.2014|

Iako Zakon o obligacionim odnosima (ZOO) ne reguliše ugovor o poklonu, on se punovažno

maj 2014

Razlike između EU i UN

27.05.2014|

Jako često, na raznoraznim intervjuima, u setu “radoznalih“ pitanja, budući da se ova dva

  • Foto: Delo.si
    Permalink Gallery

    ARBITRAŽA U BIH – HISTORIJSKI RAZVOJ; SARAJEVSKA ARBITRAŽA

ARBITRAŽA U BIH – HISTORIJSKI RAZVOJ; SARAJEVSKA ARBITRAŽA

25.05.2014|

1. Historijski razvoj

Prema Zakonu o osnivanju trgovačko-obrtničkih komora Austrougarske, 1909. godine se u Sarajevu

Nova stranica gradskog besedništva

16.05.2014|

Usred aprilskih dana u našem je gradu nastala jedna nova priča. Mnogi bi rekli,

Korupcija u zdravstvu

14.05.2014|

Korupcija je prisutna u svim društvenim strukturama, u manjem ili većem obimu, među ljudima

Vrste brakova u Rimskom pravu

09.05.2014|

Rimljani su poznavali dva oblika braka: brak cum manu i brak sine manu.

Brak cum

Biblioteka Pravnog fakulteta u Nišu

05.05.2014|

Nije stvar u tome koliko knjiga košta.
Stvar je u tome koliko tebe košta

april 2014

Zašto studirati pravo?

06.04.2014|

Justicija, rimska boginja pravde i pravednosti, prikazana kao časna žena vezanih očiju, koja u

Milanski edikt – Verska prava i slobode

03.04.2014|

U filozofskoj tradiciji često je postavljano pitanje razloga hrišćanskog mučeništva u prvim vekovima naše

  • Permalink Gallery

    Analiza teksta Henrija Mejna „Staro pravo“ (Ancient Law)

Analiza teksta Henrija Mejna „Staro pravo“ (Ancient Law)

01.04.2014|

UVOD
Henry James Sumner Maine, autor ovog teksta, kao historičar, historičar komparativnog prava i naučnik