Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda.– N.N.

 

Biblioteka je posebna organizaciona jedinica Pravnog fakulteta, osnovana 1960, kada i sam Fakultet. U sastavu biblioteke radi prostrana, funkcionalna i prijatno dizajnirana čitaonica od 230 km2 korisne površine, sa 120 mesta, namenjena studentima našeg fakulteta.

Čitaonica i pozajmno odeljenje biblioteke rade svakog dana od 08:00 do 20:00 časova, a subotom od 08:00 do 14:00 časova. U julu i avgustu čitaonica je otvorena svakog radnog dana osim subote u vremenu od 08:00 do 14:00 časova. Sve usluge biblioteke su besplatne, a uslovi korišćenja su određeni Pravilnikom o korišćenju Biblioteke.

Izvodi iz Pravilnika o korišćenju biblioteke:

Van prostorija biblioteke ne mogu se koristiti: enciklopedije, leksikoni, rečnici, atlasi, sekundarne publikacije, statistički godišnjaci, časopisi, službeni listovi i tekuće zbirke propisa i sudskih odluka.

Nastavnici i saradnici mogu koristiti van biblioteke najviše 100 knjiga istovremeno i one mogu biti zadržane do godinu dana.

Studenti mogu koristiti van biblioteke najviše 5 knjiga (za izradu seminarskih radova) istovremeno i to najduže do 30 dana. Zvanične udžbenike mogu koristiti van biblioteke samo studenti i nastavnici fakulteta. Oni mogu istovremeno koristiti najviše 2 udžbenika najduže do 6 meseci. Naučni, stručni i javni radnici, izvan fakulteta, mogu koristiti bibliotečki materijal van biblioteke samo po odobrenju upravnika, najviše 5 primeraka istovremeno, najduže do 30 dana.

Oštećenu ili izgubljenu knjigu korisnik mora nadoknaditi kupujući istu takvu knjigu. Ukoliko se knjiga ne može kupiti, procenjuje se njena vrednost i korisnik je dužan da tu vrednost isplati.

Šta  je KoBSON i čemu služi?

 

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je novi oblik organizovanja biblioteka Srbije. Inicijativu za formiranje Konzorcijuma pokrenuta je novembra 2001.

Osnovni ciljevi udruživanja su:

–          optimizovana nabavka stranih naučnih informacija

–          prelazak sa papirnih izdanja na elektronska

–          unapređenje pristupa elektronskim informacijama

–          promocija domaćeg naučnog izdavaštva

Celokupan sistem pretplate finansira se isključivo preko Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Na kraju svake godine usaglašavaju se predlozi KoBSONa prikupljeni na osnovu zahteva krajnjih korisnika i veličine budžeta Ministarstva za nauku. Nabavka je potpuno podređena potrebama istraživačkih institucija u zemlji. Uz zainteresovanost biblioteka naučnih i istraživačkih institucija, predlog nabavke, posebno časopisa u papirnoj formi zasnovan je na osnovu citiranosti časopisa u radovima koje naši istraživači objavljuju.

Uspešnost KOBSON-a vidljiva je i na međunarodnom planu. U prvoj godini delovanja KoBSON je u okviru eIFL (Electronic Information for Libraries)* zauzimao 32. mesto od 40 zemalja s obzirom na odnos broja preuzetih članaka i cene pretplaćenih izvora, što se koristi kao pokazatelj uspešnosti članica. Danas zauzimamo 4. mesto. Dodatno, prema istraživanjima UNESCO-a o pristupu naučnoj literaturi, Srbija predstavlja lidera u regionu.

U 2013. godini, iz akademskih institucija u Srbiji, bilo je dostupno preko 35.000 naslova stranih naučnih časopisa u punom tekstu, preko 90.000 naslova knjiga, kao i nekoliko indeksnih baza podataka. Većina časopisa je u punom tekstu dostupna od 1997. godine, dok su ranija godišta dostupna do nivoa apstrakta. Za predmetna pretraživanja po člancima upućuje se ili na nekog od agregatora, ili direktno na sajt izdavača.

Čitaonica i biblioteka Pravnog fakulteta

 

Radnici biblioteke:

Vesna Stojanović, viši bibliotekar – upravnica Biblioteke

Jelena Grubač, bibliotekar

Vesna Danković, viši knjižničar

Ljiljana Antić, knjižničar

Radmila Hadži-Nešić, viši knjižničar

 

Sonja Georgijeva

0