Kako zadovoljiti potrebe kupaca i postati odabrani partner u savremenom B2B poslovanju, kada klijenti imaju visoka očekivanja, a tako malo vremena? Odgovor je jednostavan – marketing trendovi se moraju pratiti. Oni nisu tu da bi zadovoljili radoznalost istraživača i privukli pažnju čitalaca atraktivnim grafikonima. Marketing trendovi su stvarnost u kojoj se poslovanje odvija i potrebno je pokloniti im najveću pažnju.

Digitalni marketing, odnosno marketing putem digitalnih komunikacionih kanala, osvojio je svetsko tržište. Do kupca treba stići brzo, delovati efikasno, i isporučiti mu važan i njemu potreban sadržaj. Danas se to čini uz pomoć interneta. Istraživanja godinama prate kontinuirani rast digitalnog marketinga i predviđaju njegovo dalje napredovanje.

Trendovi koji dominiraju u svetu prisutni su i na srpskom tržištu. Njihov uticaj na domaću poslovnu praksu stiže, očekivano, sa izvesnim zakašnjenjem, ali ono je sve kraće. Potrebno je, dakle, poznavati dobro trendove i uključiti se što pre.

Globalno istraživanje poznate marketing kuće Regalix, koja posluje u Silikonskoj dolini, otkriva nekoliko interesantnih podataka, na koje skrećemo pažnju.

Ubediti top menadžment

Kada se uporedi sa zemljama sa razvijenim ekonomijama, srpska B2B digitalna marketing scena značajno zaostaje. Jedno zapažanje je, ipak, zanimljivo. I u najvećim kompanijama sa uređenim odnosima i podelom posla, marketing sektor ima problem sa novcem za digitalni marketing. Ogroman značaj digitalnih kanala komunikacije za poslovanje profesionalci su razumeli, ali top menadžment – još uvek nije. A to je mesto gde se donose odluke o investicijama.

Iako izdvajanja iz godine u godinu rastu i to će se događati i ubuduće, čak 61% ispitanih marketing stručnjaka u kompanijama i agencijama navodi da im je osnovni problem u digitalnom marketingu – nedostatak novca.

Izdvajanja za SEO u vrhu

Kada do sredstava za digitalni marketing dođu, marketari će ih opredeliti za posebne namene. Upitani o investicijama u digitalni marketing koje su se pokazale kao najisplativije u poslovnoj 2014. godini, ispitanici odgovaraju sledeće. Ogroman broj njih, čak 81%, izjavljuje da im je koristilo ulaganje u veb sajt, 71% navodi e-mail, 54% smatra da im je u ostvarenju ciljeva pomogla SEO optimizacija (organska pretraga), 41% ispitanika uključuje kao korisna i ulaganja u društvene mreže, 39% u blog…

Interesantno je i koje je sredstvo digitalnog marketinga ocenjeno kao najmanje efikasno – samo 4% ispitanika izjavilo je da su im pomogle SMS poruke.

U skladu sa napred navedenim su i odgovori na pitanje u koje kanale marketing stručnjaci planiraju da investiraju u budućnosti. Najveći broj njih, 57%, navode da će povećati ulaganja u SEO optimizaciju, koju su ocenili kao veoma važnu. Nešto više od polovine učesnika, 54%, povećaće ivesticije u društvene mreže, a 48% u e-mail aktivnosti.

Ulaganja će se smanjiti, očekivano, u kampanje SMS poruka. Pad popularnosti i isplativosti beleži i mobilno QR kodiranje, kao i mobilne aplikacije u B2B sektoru. Osim veb sajtova optimizovanih za mobilne telefone, u kupoprodajnim odnosima između kompanija mobilni uređaji su, očigledno, izneverili očekivanja.

Upitani kako planiraju da rasporede ukupan budžet za oglašavanje, uključujući izdvajanja za tradicionalne marketing metode, najveći broj marketara, njih 81%, izdvojiće novac za SEO, odnosno za postizanje bolje pozicije veb sajta u rezultatima organske pretrage. Nešto manje, 79%, opredeliće sredstva za e-mail marketing, 77% za onlajn događaje (radionice i seminare), isto toliko njih za marketing na društvenim mrežama. Za PR aktivnosti planira da izdvoji novac 74% ispitanika, a 73% za klasične sajmove i izlaganja.

Najmanji procenat ispitanika – 59%, planira da u narednom periodu izdvoji sredstva za radio i TV advertajzing. Ovo je siguran dokaz da se marketing scena nepovratno menja i da na njoj važe druga pravila. Veoma malo ispitanika, samo 4%, smatra da je radio i TV oglašavanje ključno doprinelo ostvarivanju postavljenih marketing ciljeva.

LinkedIn – mreža za B2B biznis

Još jedan značajan trend vidljiv je u istraživanju kompanije Regalix. Marketing stručnjaci u kompanijama, za B2B prodaju sve više koriste mrežu LinkedIn. Čak 85% ispitanih planira da investira više nego prethodnih godina u prisustvo i kampanje na ovoj društvenoj mreži. Za veća ulaganja nego ranije u Twitter aktivnosti opredeliće se 78% ispitanika, a u YouTube prisustvo više sredstava uložiće 70% ispitanih.

Mreža Facebook u B2B poslovanju gubi popularnost i gotovo polovina ispitanika, 48% njih, najavljuje smanjenje ulaganja u Facebook oglašavanje.

Uspon onlajn video sadržaja

Video na internetu veoma je moćno sredstvo digitalnog marketinga, i njegovo vreme ubrzano dolazi. Kupci nemaju dovoljno vremena da borave na veb strani i istražuju je, posebno oni u biznis svetu. Sa druge strane, Google meri vreme, i bolju poziciju u pretragama daje sajtovima na čijim stranama posetioci ostaju duže. Kako im privući pažnju i zadržati ih? Rešenje nudi video i 65% ispitanika planira da poveća ulaganja u ovom segmentu oglašavanja.

Kraj digitalnog marketinga kao trend

Zbog čega stručna javnost, predviđajući trendove za treću deceniju 21. veka, govori o “post-digitalnom svetu”?

Digitalni svet i digitalni marketing kakav poznajemo danas, naravno, neće nestati. Samo će prestati potreba da se označavaju kao digitalni, pošto dolazi vreme kada će svi elementi marketinga, komunikacije i odnosa biti digitalni, manje ili više.

4