Svi smo svesni da u današnje vreme mladi visokoobrazovani ljudi teško dolaze do posla zbog manjka iskustva. Mladi nakon završavanja studija imaju veliki obim znanja, ali malo iskustva u praksi, što uglavnom predstavlja jedan od uslova za zapošljavanje. Jedan od načina za unapređenje svog CV-a i svojih znanja u praksi predstavlja volontiranje. Ono kod nas uglavnom nema zvanično priznanje i ne može se upisati kao radno iskustvo, ali vam i te kako može pomoći pri konkurisanju za dobijanje posla. S obzirom na to da danas postoji širok spektar oblasti za volontiranje, skoro svi mogu pronaći način da volontiraju u svojoj struci ili u drugim oblastima koje ih zanimaju. Ejmi Njuman je u svom tekstu za Yahoo! HotJobs naveo pet načina kako vam volontiranje može pomoći u pronalasku posla.

1. Razvoj novih veština
Volontiranje može biti dobar način da se obučite u oblastima u kojima vam dosadašnji poslovi ili školovanje nisu omogućili. Ako vam je potrebno dodatno iskustvo za određeni posao ili unapređenje, postoje mnogi načini, na primer:
•    Upravljanje projektima – organizovanje događaja ili prikupljanje novca,
•    Veštine trgovanja – kontaktiranje donatora ili angažovanje volontera,
•     Upravljački tim – mnogi projekti zahtevaju zajednički napor i lidera da koordinira grupom.

2. Sticanje novih poslovnih veza
Nikada ne znate koga možete upoznati baveći se dobrotvornim radom. Prema istraživanjima, 43% volontera u 2009. godini je imalo fakultetsku diplomu, dok je u 2007. volontiralo samo 25.6% visokoobrazovanih, tako da su vaše šanse da upoznate profesionalce u svetu volontera dobre. Ako izaberete volontiranje koje je povezano sa poslom koji želite, možete da naiđete na ljude sa sličnim interesovanjima ili ljude koji imaju sličan posao onome koji vi želite.

3. Impresioniranje poslodavca svojim ambicijama
Mnoge kompanije imaju takvu poslovnu kulturu u kojoj je socijalna odgovornost visoko vrednovana i pokazivanje dobrotvornog rada može naići na pozitivnu reakciju kod poslodavaca.
Toni Blejk, direktor ljudskih resursa u kompaniji Da Vita, primetio je da se kandidati koji volontiraju uvek ističu na pozitivan način. On je citirao svog izvršnog direktora Kenta Tirija koji je rekao da su oni prvenstveno zajednica, pa tek onda korporacija i da se naročito cene vrednosti ljudi koji su angažovani u zajednici. Volonterski rad obogaćuje biografiju i iskustvo kandidata, što se posebno vrednuje.

4. Dodatno radno iskustvo
Volontersko iskustvo je takođe i profesionalno iskustvo. Umesto pisanja naziva „volonter“ u CV-ju, navedite listu organizacija i datume i vaše tačne odgovornosti, kao na primer „koordinator projekta“ ili „instruktor“. Navedite sva svoja dostignuća, rezultate i nagrade kao za bilo koji drugi posao, bez skromnosti. Nezavisno od toga da li studirate, zaposleni ste ili tražite posao, iskoristite svoje vreme da steknete nove veštine i pomažući svojoj zajednici pokažete svoju spremnost da stalno stičete nova znanja i učinite više.

5. Osećajte se korisno
Davanje drugima bez očekivanja bilo čega zauzvrat podiže samopoštovanje i samopouzdanje. Pomažući drugima možemo se osećati kao da smo učinili svet malo boljim. Volonteri mogu da obavljaju poslove mentora, savetnika, poslove u administraciji i mnoge druge, čime mogu znatno da utiču na poboljšanje života drugih ljudi.

0