Jedan od ciljeva velikih kompanija jeste predstavljanje istih kao društveno odgovornih, pri čemu treba jasno razgraničiti značaj samog termina. Prema Ujedinjenim nacijama, društvena odgovornost predstavlja ukupan doprinos preduzeća održivom razvoju. Kao neka od značajnih načela društveno odgovornog marketinga mogu se navesti: etičko poslovanje, poštovanje ljudskih i radnih prava pojedinca i grupa na tržištu, poštovanje ekoloških principa u razvoju novih proizvoda, borba protiv korupcije u tržišnom poslovanju i poštovanje etičkih principa u kreiranju komunikacije sa tržišnim grupama.

Prvih pet kompanija koje su tokom 2012. godine pokazale da posluju u skladu sa najvišim standardima društvene odgovornosti u Srbiji su: Koka-Kola HBC Srbija, Eurobank a. d. Beograd, Holcim (Srbija) d. o. o, Sunce Marinković d. o. o. i Tigar a. d.

Kriterijumi za sertifikat obuhvataju ukupno 119 uslova svrstanih u pet različitih aspekata društveno odgovornog delovanja: transparentan i etičan sistem vođenja i nadziranja kompanije, fer odnos prema dobavljačima, konkurentima i kupcima, bezbedni i motivišući uslovi rada, podrška ekonomskom i društvenom razvoju lokalne zajednice, smanjenje negativnog uticaja na prirodu. Ovaj sertifikat ima za cilj da postavi standarde korporativne odgovornosti u Srbiji, prepozna i promoviše primere najbolje prakse i na taj način podstakne i druge na odgovorno poslovanje.

Dijana Stojanovic

0