Pojam poslovne kulture u Egiptu nije novijeg datuma, već svoje korene vuče još iz doba faraona. Treba pridati dosta značaja egipatskoj poslovnoj kulturi zbog raznolikosti njenih učesnika koji mogu biti svi – od modernih poslovnih ljudi, preko Beduina koji žive u plemenskim zajednicama, sve do  tradicionalnih Arapa. Ovo je jedna od najbrže rastućih ekonomija i zemlja  za koju mnogi ekonomisti predviđaju da će biti sve uspešnija i uticajnija u regionu.

Egipat je na neki način i svetovna i religiozna država, pa je pre ulaska u poslovne pregovore potrebno odrediti i da li je preduzeće islamske ili neislamske orijentacije, kao i to da li se nalazi u privatnoj ili državnoj svojini. Kompanije koje su islamske orijentacije će imati pristup poslovanju u skladu sa šerijatskim pravom što može dovesti do različitih stavova prema pozajmicama, deoničarskih profila i HR politike. Mnoge kompanije imaju verski Nadzorni odbor islamskih pravnika, čija je uloga obezbeđivanje sklada poslovanja kompanije sa ograničenjima u šerijatskom pravu zakona. Tako, recimo, zaposleni moraju biti muslimani i rad zaustavljati radi održavanja sesija molitva, a od menadžera se očekuje da budu društveno i korporativno odgovorni, tj. da izbalansiraju interese korporacije sa interesima društva u celini.

http://www.dreamstime.com/stock-photos-egyptian-money-image18590903

Većina egipatskih kompanija teži ka ekstremno hijerarhijskim strukturama i to se odražava na stil upravljanja. Tako se egipatski menadžer može konsultovati sa kolegama, ali se od njega očekuje da donese konačnu odluku. Ova odluka će retko, skoro nikada, biti prepuštena podređenima – čak iako je podređeni član porodice.

Od menadžera se očekuje da bude oprezan i ne preuzima previše rizika – odlučivanje može izgledati veoma sporo i složeno po američkim standardima. Takođe je važno imati na umu da verski razlozi čine važan element pri donošenju konačne odluke, što zapadni biznismeni često zaboravljaju u okviru pregovaračkog procesa.

Vasi-putopisi-Safari-kroz-Saharu3

I u arapskom svetu lični odnosi predstavljaju ključ uspešnog sastanka, pa je važno sarađivati sa lokalnim posrednikom koji već ima uspostavljene kontakte. Inicijalni sastanci često mogu zapadnim biznismenima izgledati veoma neformalno. Uključuju kafe, kolače i neobavezno ćaskanje  – čak i kada je vreme za pregovore kratko i ograničeno. Mišljenje da su ovakvi sastanci gubljenje vremena je pogrešno, oni čine sastavni deo procesa izgradnje dobrih poslovnih odnosa. Ako nije ograničeno vreme, ove (ne)formalnosti  mogu da traju veoma dugo, a ponekad je teško da se zakaže više od jednog sastanka dnevno.

Arapski razgovor može biti vrlo hiperboličan i uz mnogo laskanja. Nemojte pogrešno shvatiti ovaj pristup kao neiskrenost ili taktiku. Pokušajte da se izrazite na sličan način – naročito prilikom uspostavljanja prvog kontakta.

Egipćani su ponosni na svoju zemlju i dostignuća (i istorijskih i modernih ). Položaj Egipta u svetu, njegova istorija i sport su pozitivne teme za  razgovor, dok je najbolje da se izbegne diskusija o  političkim pitanjima.
Žene igraju mnogo manju ulogu u egipatskom poslovnom životu nego na Zapadu, ali su aktivnije nego u državama kao što je Saudijska Arabija. Sa poslovnim ženama bi trebalo držati profesionalnu distancu i ne postavljati lična pitanja.

Pri odlasku u Egipat preporučljivo je poneti poklone. Poklon ne bi trebalo da bude nešto skupo, a veoma je dobra ideja ukoliko predstavlja zemlju iz koje  dolazite. Prilikom davanja poklona potrebno je obratiti pažnju na muslimanske osetljivosti – izbegavati alkohol, svinjetinu, noževe ili parfeme sa alkoholom.

Egipćani su poznati po svojoj ljubaznosti i gostoljubivosti. Svaki njihov poziv je poželjno prihvatiti.
 

Tijana Tasković

 

Izvor: http://www.worldbusinessculture.com/

0