Izvor: b92.net 


Google je uveo novu funkciju koja omogućava preuzimanje celog pregleda pretraga unutar tog pretraživača.

Google je već omogućavao uvid u istorijat pretraga preko tog pretraživača, oslanjajući se na pretrage sprovedene kada je veb korisnik bio priključen na svoj Google nalog.

Sada je, međutim, moguće preuzimati taj pregled koji često obuhvata veliki broj godina.

Tokom aktiviranja preuzimanja pregleda, Google upozorava korisnika na moguću osetljivost informacija.

Preporučuje se pre svega da se ta vrsta arhive ne preuzima na nekom javnom računaru, jer može dovesti do ostavljanja njenih tragova pre brisanja „onlajn“ istorijata koga je uskladištio Google.

0