Niški Odbor za ljudska prava pokrenuo je inicijativu da se građanima Niša ubuduće omogući da sistemski utiču na izbor i sadržaj tema koje dobijaju budžetsku podršku na konkursima za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa.

Kako navode, iako ovi projekti treba da služe potrebama građana, Grad Niš ih nikada nije pitao šta bi želeli da gledaju, slušaju ili čitaju u medijima koje su, preko ovakvih konkursa, plaćali iz svog džepa.

„Izjašnjavanje građana o temama od javnog značaja predstavljalo bi korisnu smernicu i za medije u odabiru tema i sadržaja projekata kojima apliciraju za budžetsku podršku na ovim konkursima. Podsećamo da je na niškim konkursima koji se raspisuju za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa u poslednjih pet godina podeljeno nešto više od tri miliona evra (353 miliona dinara)“ navode iz niškog Odbora za ljudska prava.

Odbor za ljudska prava je uveren u neophodnost obaveznog javnog izjašnjavanja građana Niša o tome šta smatraju temama o interesa za njihov život, kojim temama daju prioritet i koji pristup izveštavanju smatraju dobrim, kako bi njihovi stavovi uticali na sadržaj i rezultat ovakvih konkursa.

Svi zainteresovani građani mogu potpisati peticiju koju će Odbor za ljudska prava dostaviti lokalnoj samoupravi – LINK 

Organizatori ističu da građani imaju mogućnost i da već sada formiraju predloge medijskih tema od javnog interesa kroz popunjavanje onlajn upitnika – LINK 

Sistemsko uključivanje građana Niša u definisanje javnog interesa u lokalnom javnom informisanju Odbor za ljudska prava zagovara u okviru projekta ,,Budimo InformisaNi”. Projekat finansijski podržava Vlada Velike Britanije, kao deo programa “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici” koji sprovode British Council i Trag fondacija.

SR RGB - logotipi donatora

1