Udruženje građana „Mladi ambasadori“ predalo je gradonačelniku Niša i Gradskom veću inicijativu za uključenje dva predstavnika mladih u rad Privredno-ekonomskog saveta (PES).

Inicijativu su prethodno potpisali gradski većnici, predstavnici civilnog i biznis sektora. Ovim dokumentom se predlaže izmena Poslovnika, kako bi se mladima omogućilo članstvo i aktivno učešće u radu PES-a. Osnovna ideja cele priče je da mladi članovi saveta kroz sastanke  sa predstavnicima omladinskih organizacija identifikuju probleme i potrebe mladih i kasnije ih predstave na redovnim sastancima PES-a. „Mladi ambasadori“ ističu da bi to ohrabrilo mlade i podstaklo ih da značajnije doprinesu u političko-ekonomskom životu grada.

Inicijativa je deo projekta „Podrži inicijativu, prepoznaj šansu“ , koji „Mladi ambasadori“ sprovode u okviru programa „Pokreni se za budućnost“ koji realizuje „Centar za razvoj liderstva“ pod pokroviteljstvom kompanije „Filip Moris“ . Cilj ovakvih projekata je ojačavanje  kapaciteta za razvoj omladinskog preduzetništva i osnaživanje pozicije mladih u društvu.

Pored inicijative, kako kažu u udruženju, gradskim čelnicima biće predat i memorandum o saradnji 15 nevladinih organizacija u Nišu, koje će birati članove PES-a. 

 

Filip Jovanović 

0