Izvor: kom018.org.rs


KOM 018 i Mester Akademija (Salamanka, Španija) organizuju besplatne časove španskog jezika najpre u Nišu, a zatim u Španiji. Polaznici u Nišu će imati priliku da kroz intezivni kurs unaprede svoj španski, a 10 učesnika iz grupe će moći da nastave sa jezičkim usavršavanjem u Španiji.

Časovi intezivnog kursa španskog jezika će se organizovati u prostorijama KOM 018 od ponedeljka do petka, svakog dana u trajanju od 3,5 časova i biće podeljeni na sledeći način:

Gramatika: 100 minuta. Razvijanje različitih gramatičkih aspekata, produbljivanje znanja i unapređivanje. U skladu sa nivoom znanja polaznika.

Pauza: 10-20 minuta

Konverzacija: 100 minuta. Rekreativne aktivnosti i živopisno čitanje kako bi se vežbao priordni i spontani jezik koji se uči. U skladu sa nivoom znanja polaznika.

Raspored će biti fleksibilan, po mogućstvu u prepodnevnim časovima.

U toku popodneva će se organizvati aktivnosti vezane za špansku kulturu: kuhinja, radionice o istoriji i kulturi, gledanje filmova iz španske i latino američke kinematografije, gledanje klipova i dokumentaraca o istoriji Španije i Latino Amerike i realnosti španskog društva.

Kurs će voditi i evaluirati profesor španske filologije sa specijalizacijom u učenju španskog kao stranog jezika: Jesus Gonzalez Perez, diplomirani filolog – ekspert za učenje španskog kao stranog jezika.

Kurs će se održati od 5.08. do 21.08.2015.

Ukupan broj učesnika: 16

U drugoj fazi se organizuje podprojekat. Ovo uključuje obezbeđivanje 10 školarina za 10 učesnika kursa kako bi im se obezbedio ostanak u Salamanki (Španija) – poznat kao grad španskog jezika – kroz intezivni kurs španskog i učešće u kulturnim aktivnostima kako bi učesnici još bolje razumeli španski jezik i kulturu. Kurs jezika i ostanak u Španiji organizuje španska Mester Akademija koja je akreditovana od strane Servantes Instituta.

Ovaj kurs će se održati od 11.09. do 27.09.2015, a časovi će biti organizovani od 09:30h do 13:00h.

Mester Akademija vam takođe može obezbediti i kartu od/do Madrida do/od Salamanke.

Prijavu za kurs možete naći na sajtu KOM 018. 

0