Interaktivno predavanje “STILOVI UČENJA“ će biti održano 28. januara, u 12 sati, u maloj sali SKC-a (zgrada Banovine). Predavanje drži doc. dr Dušan Ranđelović, psiholog.

Psihološko savetovalište za studente organizuje ovaj program sa ciljem da se u skladu sa navikama i osobinama ličnosti otkrije stil učenja kojim bi se postigli najbolji rezultati. Na predavanju će biti omogućeno da uradite test o stilovima učenja i na taj način saznate kojim stilom biste postigli najbolje rezultate i koji stil učenja vam najviše odgovara.

Kada je u pitanju učenje, postoje različto izgrađeni stilovi učenja kod svakog pojedinca u zavisnosti od već izgrađenih radnih navika, preferencija pojedinca preko kojih se usvajaju određena znanja i veštine. Na efekte učenja utiču i različiti ometajući faktori (umor, buka, nedostatak motivacije) koji se mogu prevazići adekvatnim tehnikama.

Zainteresovani mogu poslati svoje prijave na mail psychonis1@yahoo.com.

 

Mirjana Nikolić

0