Kako navodi Omladinski radio, isplata studentskih kredita i stipendija za 2014/2015. godinu biće između 15. i 20. februara. Tu informaciju je za ovaj radio potvrdio Stevica Pivarski, predstavnik Ministarstva prosvete zadužen za studentske stipendije.

Očekuje se da će rate za novembar i decembar biti isplaćene od 15. februara, dok će  rate za januar i februar biti isplaćene u martu, bez zakašnjenja .

Rate za novembar i decembar će biti prve isplaćene, dok je i za ovu godinu ustanovljeno da će mesečna rata iznositi 8600 dinara.

Isplata kredita i stipendija je sada usklađena sa ostalim konkursima, kako ne bi opet došlo do situacije da studenti koriste i gradsku stipendiju i stipendiju Ministarstva, što nije dozvoljeno po zakonu.

„Opštine su ove godine bile ažurne i svoje konkurse su usklađivale sa državnim konkursom, pa tako nije dolazilo do dupliranja stipendija, jer se dešavalo da studenti prime jednu ili dve državne stipendije, a onda nastave da primaju opštinsku, iako treba jedne da se odreknu“, rekao je Pivarski.

Preliminarna lista kanditada je objavljena pred praznike kako bi januar ostao predviđen za žalbe studenata i za usklađivanje isplata sa Unikredit bankom.

Više od 9000 studenata je dobila pravo na primanje stipendija, 8500 stipendija je odobreno u iznosu većem od 16 miliona dinara za studente sa prosekom iznad 9,00, kažu podaci Ministarstva prosvete i nauke

Tačan datum isplate stipendija i kredita biće postvaljen na sajtu Unikredit banke.

 

Tamara Stanković

0