Beogradska berza je prvobitno osnovana 21. novembra 1894. godine. Tada je održana Osnivačka skupština Beogradske berze, gde su izabrani stalna uprava i berzanski posrednici. Cilj osnivanja berze bilo je unapređenje, olakšanje i regulisanje trgovinskog prometa: raznovrsne robe, svih hartija od vrednosti čije je kotiranje dopušteno, čekova i bonova, kovanog i papirnog novca.

Prvi berzanski sastanci održani su u hotelu „Bosna“ na obali Save, gde su se sastajali  izvoznici i pripremali zaključke na hranu i suve šljive. Tada se održavao samo jedan berzanski sastanak i u jednom odeljenju sklapani su svi berzanski poslovi (valute, efekti i roba). Razvojem trgovanja formiraju se dva odeljenja: odeljenje za robu, koje ostaje na obali Save kao Produktna berza i odeljenje za valute i efekte, Valutna berza, koja počinje da radi u prostorijama hotela „Srpska kruna“. U tom periodu, Beogradska berza je važila za najbolje organizovanu privrednu ustanovu, bila je jedna od najstarijih berzi u Evropi, a cene koje su utvrđivane bile su reperne cene proizvoda na drugim evropskim berzama.

Početkom XX veka,  na berzi su se kotirale različite hartije od vrednosti. Najtraženije i najstabilnije bile su državne hartije. Promet akcija je bio skroman, pošto je finansijski kapital bio slabo razvijen u tadašnjoj Srbiji.

 

Berza je imala prekid u radu u periodu od 1914. do 1919. godine. Poslovanje berze je obnovljeno  posle I svetskog rata. Beogradska berza je i dalje poslovala sa devizama i tokom tridesetih godina, sa klirinškim doznakama, a nešto manje državnim obveznicama. Posebno živa trgovina devizama odvijala se neposredno posle rata, u vreme inflacije i špekulacija sa vrednošću dinara. U periodu između dva svetska rata, izrasla je u snažan finansijski centar.

Berzanski promet pokaziovao je porast do izbijanja velike ekonomske krize i najvišu vrednost dostigao je 1928. godine. Zatim je bitno smanjen usled krize.

Posle II svetskog rata, berza je ugašena. Poslednje transakcije zaključene su u aprilu 1941. godine. Formalno, Beogradska berza prestaje sa radom 1953. godine, kao nepotrebna institucija.

Beogradska berza je ponovo osnovana 1989. godine, u vreme početka privrednih reformi, prvobitno kao Jugoslovensko tržište kapitala, osnivanjem od strane najvećih jugoslovenskih banaka. Jugoslovensko tržište kapitala 1992. godine menja ime u Beogradsku berzu nastavljajući tradiciju nekadašnje. Rad berze je tokom1990 – ih godina bio ograničen na kratkoročne pozajmice novca, kratkoročne dužničke instrumente preduzeća i povremen plasman državnih obveznica malih vrednosti. Akcijama, robom i devizama se nije trgovalo. Tek je 2001. godine počela trgovina akcijama, mada taj promet nije bio veliki, jer se veći deo prometa obavljao vanberzanskim putem.

 

Tokom 2003. i 2004. godine, urađena su značajna unapređenja na polju razvoja BELEX sistema za trgovanje, uvedeno je kontinuirano i daljinsko trgovanje i intenzivirana je međunarodna saradnja sa drugim razvijenim berzama i berzama u okruženju. Prvi indeks Beogradske berze BELEXfm objavljen je krajem 2004. godine, a do danas se nastavlja sa razvojem drugih berzanskih pokazatelja. U toku 2005. godine akcenat je stavljen na unapređenje procesa informisanja i izveštavanja sa berze, a u rad su pušteni i prvi informacioni servisi za distribuciju podataka iz trgovanja u realnom vremenu. U toku 2006. godine otpočeo je i proces edukacije najšire javnosti, kao i unapređenje saradnje sa izdavaocima hartija od vrednosti, što je u aprilu 2007. godine dovelo i do prvog listiranja akcija.

Sredinom 2010. godine u trgovanje na Beogradskoj berzi uključene su i prve akcije javnih preduzeća Srbije, čime je domaće tržište kapitala stiglo u centar pažnje najšire javnosti. Dalja unapređenja u oblasti odnosa sa investitorima i transparentnosti poslovanja domaćih kompanija realizovana su krajem 2010. godine, kroz dodelu prve nagrade za najbolji IR jednoj od listiranih kompanija u okviru Međunarodne konferencije Berze, kao i održavanjem Dana listiranih kompanija, u okviru kojih se predstavnici listiranih kompanija susreću sa domaćim i stranim investitorima, počev od 2011. godine.

Beogradska berza je osnovana kao akcionarsko društvo i njeno sedište danas je u Omladinskih brigada 1, u Beogradu.

 

Branka Mitrašinović

Izvori: www.belex.rs, wikipedia.org

 

 

0