„Union for Bulgaria“ iz Bugarske u saradnji sa Klubom za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) iz Srbije sprovodi projekat „Youth energy to support local communities – strengthening youth participation in solving public issues through representative democracy and civil society”. Projekat se sprovodi u periodu maj 2019. godine – maj 2020. godine. Ovaj projekat sufinansira Evropska unija kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija.

Projekat ima za cilj da podrži učešće mladih u reprezentativnoj demokratiji i civilnom društvu u prekograničnoj oblasti kroz stvaranje održive i kvalifikovane omladinske mreže mladih mentora civilnog društva i pružanjem onlajn platforme i metodoloških smernica i alata omladinskim organizacijama iz tog područja.

„U okviru projekta je sprovedena Sociološka studija u Srbiji i Bugarskoj, kao i analitičko istraživanje pravnih okvira, instrumenata politike i dobrih praksi u pograničnim oblastima u okviru 7 NUTS 3 regiona. Pored istraživanja, u okviru projekta, razvija se i Metodološki priručnik sa praktičnim alatima za mlade. Platforma koja će biti jedan od glavnih produkata projekta će na jednom mestu objediniti nastale dokumente i konkretne informacije korisne mladima“ poručuju organizatori.

Regionalni forum mladih u okviru ovog projekta održan je u Pravetsu u Bugarskoj od 28. 10 do 29. 10.2019. godine i okupio je mlade iz pograničnih oblasti uključenih ovim projektom.

Sledeći događaj, Regionalni trening za mlade iz 7 NUTS 3 regiona, biće održan u Nišu u periodu od 10.02. do 12.02.2020. godine. Na ovom događaju učesnici će imati priliku da se upoznaju sa dokumentima nastalim u okviru projekta kao i da steknu konkretne veštine i znanja koja će im koristi i osposobiti ih za aktivnu participaciju u procesima donošenja odluka koje se tiču upravo mladih.

Iz Kluba za osnaživanje mladih 018 poručuju da su ovakvi projekti i prekogranična saradnja uopšte veoma važni za stvaranje kohezivnog društva u kom mladi imaju konkretnu i aktivnu ulogu.


Ovaj članak je napravljen uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Klub za osnaživanje mladih 018 – KOM 018 i ni na koji način ne može biti tumačeno kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

0