Na Elektronskom fakultetu u Nišu od septembra će sa radom početi Centar za inovativno preduzetništvo mladih (Start-ap centar). Inicijativu za formiranje ovog centra pokrenuli su sam fakultet i Grad Niš, a u toku je završna faza radova.

Kao cilj uspostavljanja Start-ap centra istaknuto je stvaranje uslova i kreiranje ambijenta za razvoj inovativnih start-ap kompanija, kao i spin-of timova sa potencijalom da prerastu u buduće stanare Tehnološkog parka u Nišu kroz planirani Multi-funkcionalni aneks Elektronskog fakulteta.

Povodom otvaranja ovog centra, Elektronski fakultet i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša raspisali su javni poziv za korišćenje usluga i povezivanje u Centar za inovativno preduzetništvo mladih na Elektronskom fakultetu. Rok za podnošenje prijava je 21. avgust 2017. godine do 17:00 časova.

Detaljnije informacije o načinu prijave, uslovima koji se moraju ispuniti i načinu funkcionisanja ovog centra možete pronaći na sajtu Elektronskog fakulteta.  

 

Kristina Petrović 

0