Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša raspisao je javni poziv za učešće mladih na trening sesijama u Srbiji u okviru projekta “Youth riders” koje će se održati u periodu od 16. do 19. novembra u Nišu. Poziv je otvoren za sve mlade uzrasta od 16 do 29 godina sa teritorije sedam pograničnih upravnih okruga iz Srbije (Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički).

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i saradnje u oblasti mladih i omladinske politike, koji treba da doprinesu integraciji i društveno-ekonomskom razvoju bugarsko-srpskog pograničnog regiona.

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost da učestvuju na trening sesijama na teme:

  1. dvodnevni trening za mlade na temu „Omladinske politike i lokalne akcije u zajednici“ (period održavanja treninga je 16-17. novembar 2017. godine u Nišu)
  2. dvodnevni trening za mlade na temu „Projektni menadžment i EU fondovi“ (period održavanja treninga je 18-19. novembar 2017. godine u Nišu).

Uslov za učešće u programu je da kandidat bude član/aktivista/volonter u udruženjima, odnosno organizacijama i/ili neformalnim grupama koje rade za mlade ili sa mladima. Glavni kriterijum pri selekciji kandidata biće motivisanost za učešće na trening sesijama.

Popunjen aplikacioni formular, koji možete naći na sajtu Otvorenog kluba, treba poslati na e-mail adresu otvoreniklubnis@gmail.com do 10. novembra 2017. godine, najkasnije do 17:00 časova.

Broj mesta je ograničen. Izabrani kandidati biće kontaktirani od strane organizatora, najkasnije do 14. novembra 2017. godine. Troškove u koje spadaju prevoz, smeštaj i ishrana učesnika za trening sesije snose organizatori. Programi trening sesija biće dostavljeni učesnicima nakon izvršene selekcije kandidata. Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa projektom i trening sesijama, možete kontaktirati Jovana Marinkovića, koordinatora projekta za Srbiju putem mejla jovanmarinkovic0@gmail.com ili na broj 064/216 39 07.

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu projekta www.youthriders.eu

 

Kristina Petrović

0