Koliko puta vam se desilo da nešto kupite na akciji, dobijete gratis ili da ste treći proizvod uz prethodna dva plaćena dobili bespatno? Sigurno više puta. Ali treći proizvod ste isto platili, s tim što je njegova cena bila uključena u prethodna dva. Besplatan ručak je samo maska iza koje se krije činjenica da sve ipak ima svoju cenu – skrivenu ili ne, a evo i odakle potiče pojam free lunch.

Legenda o besplatnom ručku

Najinteresantnija priča o ovoj izreci datira iz vremena zlatne groznice na američkom zapadu. U to doba kopači zlata provodili su slobodno vreme opuštajući se u ondašnjim kafanama. Umorni, nervozni i alkoholisani bili su uzrok brojnih tuča u kojima su bili oštećeni mnogi lokali. Navodno, jedan domišljat ugostitelj dosetio se da svako ko poruči više od dva pića dobije besplatan ručak. To se činilo kao dobar lek protiv pijanstva (jer bi ga hrana ublažila) i izvor dodatne zarade. Fraza je nastala kada su kopači ustanovili da kao kompenzaciju za „besplatan ručak“ naručuju više puta piće po višim cenama.

Ni ekonomisti ne služe besplatan ručak

Ovaj izraz u ekonomiji se najčešće vezuje za pojam oskudice. Naime, sva dobra, odnosno svi resursi su ograničeni izuzev vazduha. Oskudica je ta karakteristika koja određuje nižu ili višu cenu nekog dobra. Što je proizvod ređi, to je njegova cena viša. U prilog tome ide činjenica da su dijamanti kao najređi dragi kamen, skoro beznačajni za čoveka – najskuplji.
Izreka „Ne postoji besplatan ručak“ pripisuje se nobelovcu Miltonu Fridmanu, mada se često pominje i u delima Pola Samjuelsona i drugih ekonomista.

 

Nikola Todorović

0