Građevinski sektor i građevinske aktivnosti smatraju se jednim od glavnih izvora ekonomskog rasta, razvoja i ekonomskih aktivnosti. Građevinska industrija igra važnu ulogu u ekonomskom podizanju i razvoju zemlje.

Građevinarstvo je jedan od glavnih stubova ekonomije jedne zemlje. Razvijena građevinska industrija direktno i indirektno zapošljava veliki broj ljudi iz različitih industrija i varirajućih obrazovnih profila. Pročitajte zašto je građevinarstvo jedna od najbitnijih industrija i kakav je njen uticaj na ekonomiju jedne zemlje.

Građevinarstvo, sa velikim doprinosom u pogledu proizvodnje i zapošljavanja može se klasifikovati kao jedna od najvećih industrija u razvijenim i zemljama u razvoju. Uloga građevinskog sektora u privredi se može definisati u smislu proizvodnje.U 2016. godini, ukupna proizvodnja u građevinarstvu iznosila je oko 8,8 triliona dolara, što je rast od 0,9 triliona u odnosu na 2015. godinu.

Povećanje zaposlenosti

Građevinski sektor je glavni izvor zapošljavanja, budući da je to radno intenzivna industrija. Nezavisno od toga da li je reč o građevinskom sekoru u razvijenim zemljama ili zemljama u razvoju, građevinarstvo doprinosi smanjenju nezaposlenosti.

Na svetskom nivou, u razvijenim zemljama građevinarstvo ima veći doprinos proizvodnji nego zaposlenosti, dok je u nerazvijenim zemljama obrnuto.

Građevinski sektor takođe ima potencijala za stvaranje radnih mesta u drugim sektorima privrede, kao što su proizvodnja, transport, trgovina i finansijske usluge, zahvaljujući njegovim međusobnim vezama sa drugim sektorima.

Osnov za razvoj ostalih industrija

Građevinska industrija takođe pruža osnovu na kojoj se mogu razvijati ostali sektori, izgradnjom fizičkih objekata potrebnih za proizvodnju i distribuciju roba i usluga. Takođe je veliki izvor za rast prerađivačke industrije.

Vladini ugovori sa građevinskom industrijom razvijaju infrastrukturu koja se odnosi na zdravstvo, transport, kao i na sektor obrazovanja. Za prosperitet bilo koje nacije, građevinska industrija je od velike važnosti. U vreme recesije, građevinska industrija trpi veliki udarac, ali je u periodu oporavka jedan od nosilaca razvoja.

Smanjenje deficita spoljnotrgovinskog bilansa

Razvijen građevinski sektor jedne zemlje može uticati na smanjene deficita spoljnotrgovinskog bilansa. Domaće građevinske kompanije su nekada imale ogroman angažman u zemljama severne Afrike. Možemo reći da i danas postoji poneka uspešna građevinska kompanija, koja se između ostalih inženjerskih i građevinskih poslova, bavi pružanjem konsultantskih usluga u zemlji i inostranstvu.

Razvoj infrastrukture

Nijedna zemlja ne može da napreduje bez neophodne infrastrukture. Kada je teritorija pokrivena zadovoljavajućom mrežom puteva, električnom i vodovodnom mrežom, investitori će imati veći podsticaj da ulažu na tom području. Uloga građevinske industrije je da izgradi neophodnu infrastrukturu.

Uspešnom izgradnjom zgrada i infrastrukture, obično se dobijaju direktne socijalne i ekonomske prednosti koje su rezultat njihovog korišćenja. Kod nekretnina prodajete ili iznajmljujete stanove, hoteli nude privremeni smeštaj i srodne usluge, a uz autoput – vlada može dobiti posebnu putarinu / poreznu naknadu za njegovu upotrebu.

U slučajevima razvoja infrastrukture, rezultati su više indirektni: dodatna vrednost i koristi za društvo će se manifestovati čim je dostupna za korištenje, s obzirom da kompanije mogu koristiti autoput da brzo šalju svoje proizvode, a građani mogu trošiti manje vremena na putu ili čak plaćati manje za putovanje. Što se tiče društvenog uticaja, to može zavisiti od onoga što se gradi: očigledno su dobre uticajne konstrukcije, kao što su škole ili bolnice, ali i druge, koje mogu biti dobre za određeni deo društva na štetu drugog (tržni centar je primer neravnoteže u trgovini – ako grad u kojem je izgrađen nema veliku tražnju za komercijalnim radnjama, onda će postojeće tradicionalne prodavnice patiti od otvaranja novog tržnog centra).

Izgradnja mostova može biti od vitalnog značaja za razvoj nekog regiona. Izgradnjom puteva, železnica i aerodroma stvaraju se uslovi za prevoz robe, putnika i informacija…

Aktivacija finansijskog sektora

Građevinski projekti mogu trajati godinama i zahtevati značajna finansijska sredstva. Investitori mogu nabaviti sredstva iz raznih izvora, između ostalog, poslovnih banaka. Usled velikog broja lica uključenih u projekat, novac koji će biti uložen u sam projekat će cirkulisati na svim nivoima. Od plaćanja arhitekte, pa do pomoćnih radnika angažovanih na čišćenju gradilišta.

Brojne studije su dokazale uticaj koji građevinska industrija ima na celokupnu ekonomiju, a ovde smo pružili kratak uvid u to kako građevinarstvo utiče na razvoj ekonomije.

0