Razgovor za posao je stresan. Morate se primereno ponašati, a imate samo jednu priliku da ostavite odličan utisak na potpunog stranca. Međutim, većina poslodavaca sledi standardni obrazac pri razgovoru sa potencijalnim saradnicima. Neka pitanja ćete čuti skoro uvek, tako da je moguće unapred definisati i željene odgovore. To znači da se možete barem delimično pripremiti.

Uvod
Kada uđete u prostoriju u kojoj će se razgovor voditi, udobno se smestite.

Recite mi nešto o sebi?
Ovo je prilika da kažete nešto o svom obrazovanju, radnom iskustvu, ako ga imate, i stvarima koje volite da radite, a na neki način su vezane za posao koji želite dobiti.

Šta znate o našoj firmi i zašto želite da radite kod nas?
Pre razgovora istražite firmu, imajte na umu neke bitne informacije o njihovom poslovanju i zatim pokušajte da to povežete sa svojim očekivanjima.

Kakvo radno iskustvo imate?
Spomenite samo ono radno iskustvo koje je vezano za ovo radno mesto. Ne morate opisivati sve poslove koje ste radili, posebno ako nemaju veze sa ovim poslom. Radno iskustvo ne mora biti upisano u vašu radnu knjižicu, ukoliko ste negde stažirali ili se bavili volonterskim radom, pomenite i to.

Šta bi vaše bivše kolege rekle o vama?
Ovo je trik-pitanje! Važno je da odgovor bude u pozitivnom kontekstu, a možda možete ispričati i neku anegdotu koja će ilustrovati to o čemu govorite.

Da li i kako unapređujete svoje znanje?
Edukacija, hobiji, sport… Sve čime se bavite izvan radnog vremena na neki način može biti povezano sa vašim zanimanjem ili poslom i sada je vreme da to naglasite.

O vama

U sledećoj fazi razgovora poslodavac će imati cilj da vas bolje upozna: kako ćete se uklopiti, kakav ste tip zaposlenika i jeste li dovoljno dobri za željeni posao. Ovo je važno jer pomaže ispitivaču da bolje shvati zašto ste baš vi najbolji izbor za njegovu firmu. Zato se potrudite da sebe „izreklamirate“ najbolje što možete.

Kako radite pod pritiskom?
Očekivano, odgovor na ovo pitanje mora imati pozitivan ton. Možete reći da radite dobro ili da u takvoj situaciji znate da napravite dobru organizaciju. Nemojte reći da se pod pritiskom raspadate.

Šta vas motiviše da posao radite dobro?
Ne, to nije novac. Želite priznanje. Želite da budete još bolji, želite da pomognete drugima, da preuzmete inicijativu. Želite i novac naravno, ali to nećete reći.

Šta je vaša najveća snaga?
Opet, budite pozitivni i govorite o svojim vrlinama koje su poželjne u obavljanju posla za koji ste se prijavili. Recite da ste organizovani, inspirišete kolege…

Šta je vaša najveća mana?
Opet jedno trik-pitanje. Nemojte biti potpuno iskreni, ali ako kažete da je nemate, zvučaćete bahato. Spomenite jednu manu, vezanu za obavljanje posla, na kojoj radite i koju ćete sigurno u doglednoj budućnosti uspešno savladati. Npr., nadograđujete svoju informatičku pismenost, usavršavate jezik… Dakle, pokažite slabost, ali objasnite šta ćete učiniti kako biste je savladali.

Kakvu platu očekujete?
Još jedno trik-pitanje. Svakako istražite kolika je prosečna plata za radno mesto za koje ste konkurisali. Uzmite u obzir i svoje radno iskustvo. Ako ste početnik, ne možete očekivati istu platu kao i ako već godinama radite upravo takav posao.

Možete li da radite u timu?
Da, možete. Ili ćete naučiti. Uvek kažite „da“.

Da li postoje ljudi sa kojima ne biste mogli da radite?
Naravno da ne. Možete raditi sa svima.

Da li vam je važniji novac ili zadovoljstvo poslom?
Ovo je nezgodno pitanje jer svima treba novac, ali vaš budući poslodavac očekuje da vam je posao na prvom mestu. Zadovoljstvo poslom bi u ovom slučaju trebalo da prevagne. Možete reći da je novac, naravno, važan, ali da je, pogotovo dugoročno gledano, puno važnije raditi posao koji volite i kojim ste zadovoljni.

Da li biste više voleli da vas se saradnici „boje“ ili da vas „vole“?
Smešno pitanje. Ali je moguće da će se ponekad pojaviti. Odgovor je „nijedno“, želite da vas „poštuju“. Kada vas poštuju, onda ste motivisani da ispunjavate rokove, budete član tima i iznosite ideje koje će biti korisne za poslovanje firme.

Da li biste sopstvene interese stavili ispred interesa firme?
Ne želite da odgovorite sa „da“, jer ćete ispasti „glupi“, ali firma ne bi htela da čuje ni „ne“  kao odgovor. Odgovorite u pozitivnom kontekstu: naravno da vam je važno da radite za dobrobit firme, jer ako firma posluje dobro, tada je dobro i ostalima.

Zaključak
Poslednji set pitanja prilično će zaoštriti stvari. Ne bojte se, ovo je odlična prilika da ostavite upečatljiv i snažan poslednji utisak.

Zašto da zaposlimo baš vas?
Vreme je da napravite „sažetak sopstvenih sposobnosti“. Podsetite ispitivača na veštine i talente koje posedujete, a uklapaju se u obavljanje ovog posla. Ne spominjite druge kandidate ili konkurenciju uopšteno. Koncentrišite se na svoje kvalitete.
Imate li vi neko pitanje za mene?
Iskoristite priliku i postavite neko pitanje. Ako ste se dobro informisali o firmi ili ste već dobili neke informacije, možete pitati kad se očekuje početak rada ili kako bi ono što biste vi radili doprinelo firmi. „Nemam pitanja“ skoro nikad ne funkcioniše.

Izvor: „Moj posao“ .                                                                               Dušan Ilić

0