Izvor: akter.co.rs


 

Paket podrške za studente podrazumeva plaćeno školovanje, mesečnu novčanu stipendiju i zagarantovano zaposlenje nakon četvorogodišnjih studija.

Tokom studija, studenti će se uz pomoć ovog paketa upoznati, između ostalog sa poslovanjem ove kompanije, dok se kroz praktičan rad pripremaju za samostalno izvršavanje poslovnih zadataka u njoj.

Prvi termin testiranja završen je tokom jula meseca, a toku su pripreme za drugi, koji je planiran sredinom septembra.

Vlasnik kompanije A+Crowd, Avram Adižes, kazao je da se, prema modelu zapadnih univerziteta, ova saradnja ogleda u tome da studenti studiraju kako bi se zaposlili a ne samo diplomirali.

Rektor Univerziteta Metropolitan, Dragan Domazet, napomenuo je da je saradnja formirana kao potreba da se poveže obrazovanje i industrija u smislu osposobljavanja kadrova radi zadovoljenja potreba kompanija što će dovesti u budućnosti do smanjenja stope nezaposlenosti.

Početkom saradnje između kompanije A+Crowd i Univerziteta Metropolitan dovoljno je jasno da je moguće ostvariti ovaj cilj, dodao je on.

0