U cilju sprovođenja projekta Jačanje informisanosti mladih u Nišu, Kancelarija za mlade u Nišu raspisuje javni poziv za praksu studenata žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Nišu. Na praksu se primaju dva studenta na period od dva meseca počev od 8.12.2014. godine.

Projekat predviđa istraživanje informacija koje su od značaja za mlade i njihovo koncipiranje u smislene celine, koje bi se upotrebljavale u raznim medijima.

Tokom trajanja prakse studenti neće imati nikakvu novčanu naknadu od strane Grada, ali će imati šansu da steku praktično znanje i veštine iz navedenih oblasti, kao i potvrdu o obavljenoj praksi u okviru projekta.

Rok za podnošenje motivacionog pisma i CV-a je sreda 3.12.2014. godine na e-mail Kancelarije za mlade kzm.nis@gmail.com (sa naznakom u polju Subject: projekat-Jačanje informisanosti mladih u Nišu). Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

0