Svesni činjenice da mladima grada Niša nedostaju saznanja o aktivizmu i volonterizmu, kao i preduzimljivost za aktivno učestvovanje u životu zajednice, predstavnici Kluba za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) će u periodu od septembra 2018. do februara 2019. godine realizovati projekat „AktivNI“. Projekat se sprovodi u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Niša (KZM) i četiri srednje škole – Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“, Gimnazija „Bora Stanković“, Ugostiteljsko-turistička škola i Mašinska škola, a finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Projekat se sastoji od više aktivnosti, od kojih prva predstavlja trening edukativnog karaktera. Ovaj trening, koji je održan na Kopaoniku u oktobru 2018. godine, okupio je 20 mladih iz grada Niša (10  srednjoškolaca iz navedenih škola i 10 volontera organizacije KOM 018), koji su stekli znanja o volonterizmu i aktivizmu, kao i o tome kako koristiti kreativne metode i timski rad u promociji ovih pojmova. Trening je, pre svega, imao za cilj jačanje kapaciteta mladih za osmišljavanje i sprovođenje akcija na lokalnom nivou. Mladi, podeljeni u šest grupa, tokom treninga su izradili šest planova za akcije koje će se sprovesti na lokalnom nivou – četiri u navedenim školama, jedna u KZM Grada Niša i jedna u organizaciji KOM 018. Sprovođenje akcija će biti deo sledeće aktivnosti, tokom koje će mladi, uz pomoć svojih mentora, informisati vršnjake o važnosti volonterizma i aktivizma i na taj način uključiti još veći broj mladih ljudi iz Niša.

Detalj sa treninga na Kopaoniku - Foto: KOM 018

Detalj sa treninga – Foto: KOM 018

Sveobuhvatni cilj ovih aktivnosti jeste da mladi, uz pomoć mentora, kroz osmišljavanje i sprovođenje akcija, budu glavni pokretači aktivnosti koje će imati uticaj na mlade u Nišu. Naime, mladi će sami osmisliti određene akcije koje smatraju relevantnim za rešavanje određenih problema u njihovim školama ili gradu, i ujedno ih sami sprovesti u delo. Na taj način doći će do podizanja svesti kod mladih u Nišu o važnosti volonterizma i aktivizma i upoznavanja sa mogućnostima volontiranja, zatim obučavanja mladih o korišćenju kreativnih metoda pomoću kojih oni mogu uticati na buduću promociju volonterizma i aktivizma na lokalnom nivou, pa samim tim i na povećanje broja volonterskih aktivnosti u Nišu. Ujedno, doći će do umrežavanja mladih iz različitih niških srednjih škola koje će podstaći njihovu dalju saradnju.

Kao poslednja aktivnost ovog projekta biće održana završna konferencija na kojoj će biti prezentovani rezultati projekta.

KOM 018 je nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi jačanjem kapaciteta mladih kako bi aktivno učestvovali u životu zajednice i na taj način doprineli izgradnji kvalitetnog života mladih i lokalne zajednice. Prepoznajući navedeni problem nedovoljnog aktivizma mladih, ova organizacija će kroz projekat „AktivNI“ raditi na upoznavanju mladih u Nišu sa pojmovima aktivizma i volonterizma, kao i jačanju njihovih kapaciteta kako bi delali na lokalnom nivou. Projekat je prvenstveno namenjen srednjoškolcima, koji kao mladi, predstavljaju glavnu pokretačku snagu svakog društva, te ih stoga treba dodatno osnaživati.

Volonterizam kao neprofitna aktivnost koja doprinosi dobrobiti i napretku zajednice, aktivizam kao društveni angažman, kroz koji se sprovođenjem aktivnosti i projekata podiže svest o određenim socijalnim problemima i radi na njihovom rešavanju, predstavljaju značajne aktivnosti svakog razvijenog društva.

Podsetimo, o aktivnostima koje realizuje KOM 018, za Kapital magazin nedavno je govorio Nikola Božanović. Razgovor pogledajte u nastavku.


*Ovaj prilog objavljen je kao deo projekta „Aktivni mladi za bolji Pantelej“ koji realizuje Kapital magazin, a sufinansira Opština Pantelej, u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini. Kapital magazin ovim projektom želi da dodatno informiše mlade o aktivnostima u lokalnoj zajednici i podstakne ih da se društveno angažuju.

 

0