Upravni odbor Krovne organizacije mladih Srbije(KOMS) doneo je odluku o otvaranju konkursa za tri radna tela, kako bi se podigao nivo učešća članica KOMS-a u radu i procesu donošenja odluka u organizaciji.

Radna tela trebalo bi da budu formirana u tri oblasti: aktivno učešće mladih, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, kao i u oblasti bezbednost mladih.

Rok za prijavu zainteresovanih organizacija članica je do 4. maja 2015. godine. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na mail office@koms.rs  sa naznakom ,,Prijava za radno telo”.  Formular, kao i detaljnije informacije možete naći na sajtu KOMS-aRadna tela radiće u periodu od maja 2015. godine do februara 2016. godine.  Broj predviđenih radnih tela je 15, ali može da varira u zavisnosti od zainteresovanosti.

Radom radnih tela rukovodiće koordinatori koji će biti izbarani putem konkursa. Učešće u radu je na volonterskoj osnovi. Koordinatori će biti angažovani po ugovoru.

 

Marija Stošić

0