U Beogradu će od 21. do 23. aprila biti održana Međunarodna konferencija za studente i mlade koji su nezaposleni.

Organizator ove trodnevne manifestacije je Studentska konferencija univerziteta Srbije, a partneri su pored PKS-a i Ministarstvo prosvete i nauke, Rektorat Beogradskog univerziteta, Ministarstvo za omladinu i sport, Nacionalna služba za zapošljavanje, Kancelarija za mlade Grada Beograda i Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

 

Izvor :www.studentskizivot.com 

0