Izvor: Media centar Niš 


Civil Rights Defenders objavljuje konkurs za upis prve generacije polaznika/-ca škole za buduće branitelje/-ke ljudskih prava, koja će početi u februaru 2015.

Škola je namenjena studentima i studentkinjama društvenih nauka, mladim pravnicima/-ama, novinarima/-kama, aktivistima/-kinjama organizacija civilnog društva i svima koji imaju nameru da se profesionalno angažuju u organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava.
Predavači su istaknuti profesori iz Srbije i regiona, aktivisti i aktivistkinje za ljudska prava, ambasadori sa radnim iskustvom na Balkanu, kao i eksperti/kinje iz oblasti ljudskih prava u najširem smislu. Škola se organizuje u Beogradu i Nišu, a kandidati i kandidatkinje sa juga Srbije školu će pohađati u Nišu, dok će oni iz Beograda i okoline biti u Beogradu.
Rok za prijavu je produžen do 26. januara 2015. godine.
Ovde možete preuzeti prijavni obrazac.

 

0