Institut za pravo i finansije objavljuje konkurs za stipendiranje dve osobe u vidu sufinansiranja za prestižnu sertifikovanu obuku za pisanje predloga projekata za EU fondove pod nazivom NAPREDNA OBUKA ZA PISANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA EU FONDOVE. Ova petodnevna obuka će se održati u Beogradu u periodu od 15. do 23. aprila 2016. godine. organizuje European Training Academy, a sastoji se iz dva nivoa – osnovnog (ukupno 3 dana: 15/16/22. april) i naprednog (ukupno 2 dana: i to 21/23. april). Nakon osnovnog nivoa treninga polaznici će biti osposobljeni da pišu predloge projekata za Horizon 2020, a nakon naprednog nivoa treninga naučiće kako da pripremate budžet i kako da upravljaju projektima.

Polaznik ove obuke dobija dva sertifikata, za uspešno završena oba nivoa obuke.

Kotizacija obuhvata kompletnu obuku sa izradom sertifikata, materijale, vodič za pripremu i pisanje predloga projekata, osveženje i lagane obroke. Za polaznika koji odluči da pohađa samo osnovni ili samo napredni nivo, cena je 200E za osnovni, odnosno 180E za napredni nivo. Ukoliko polaznik pohađa oba nivoa obuke, cena je 350E. Pored Beograda, sertifikovane obuke u organizaciji European Training Academy se realizuju i u Briselu i većim gradovima regiona. 

Konkurs za stipendiranje traje osam dana i otvoren je od nedelje 3. aprila do 13. aprila do 13:00. Komisija će doneti odluku o konačnim rezultatima 13. aprila i javiti svim aplikantima tog dana do 17:00.

Institut za pravo i finansije će sufinansirati dva buduća polaznika za oba nivoa obuke do iznosa od 170E, tako da jednom polazniku ostaje 180E da uplati na ime kotizacije umesto punog iznosa.

Jedan od polaznika će biti biran interno, iz redova Instituta (članovi, urednici, predavači, saradnici, konsultanti), a drugi eksterno u koji spadaju svi oni koji ne ispunjavaju prvi uslov. Pravo da se prijave na interni konkurs odlukom direktora ovoga puta imaju i svi studenti Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF, strateškog partnera Instituta.

Oba polaznika će dobiti i besplatnu godišnju članarinu u Institutu, kao i mogućnost da učestvuju u pisanju nekog od projekta u ime Instituta za pravo i finansije.

Aplicira se slanjem mejla na office@ipf.rs, sa naznakom „Prijava na konkurs za interno stipendiranje“ ili „Prijava na konkurs za eksterno stipendiranje“ u zavisnosti od toga na šta se aplicira.

 

Uslovi za apliciranje za interno stipendiranje:

  • Član Instituta u vreme slanja aplikacije ili student MEF-a;
  • CV;
  • Kratko motivaciono pismo do 150 reči (u kojem će obrazložiti zašto bi Institut trebalo nju/njega da finansira, da li ima iskustva u pisanju projekata, primeri dobre prakse i slično);
  • ROK:  april do 13:00.

 

Uslovi za apliciranje za eksterno stipendiranje:

  • CV;
  • Kratko motivaciono pismo do 150 reči (u kojem će obrazložiti zašto bi Institut trebalo nju/njega da finansira, da li ima iskustva u pisanju projekata, primeri dobre prakse i slično;
  • ROK:  april do 13:00.

Na ovaj način Institut pokazuje da kao društveno odgovorna institucija prepoznaje tešku finansijsku situciju u kojoj se nalaze svi građani Srbije, a pre svega mladi, te da želi da ulaže u dodatno obrazovanje mladih.

Više informacija o samoj obuci i European Training Academy možete pogledati na sajtu www.eutraining.info, a ispod možete preuzeti propratne materijale.

0