Centar za Razvoj Civilnih Resursa iz Niša u saradnji sa Građanskim inicijativama raspisali su konkurs za drugu generaciju škole novih vrednosti – KIČMA. Program neformalnog obrazovanja trajaće u periodu od februara do maja 2015. godine.

Polaznici će imati priliku da na predavanjima i radionicama steknu osnovna znanja i veštine o ljudskim i  manjinskim pravima, LGBT pravima, o tranzicionoj pravdi, o njenom cilju da izgradi održiv mir, mehanizmima tranzicione pravde, akademskom pisanju, evropskim vrednostima.

U toku edukacije, polaznici  će imati zadatak da analiziraju probleme koji postoje u njihovim lokalnim zajednicama i da u vidu eseja daju konkretne predloge za rešavanje definisanih problema.  Pored toga, imaće i grupni performans inspirisan temama koje su obrađivali tokom  pohađanja škole. Po završetku škole, polaznicima će biti dodeljene potvrde o učešću.

Cilj ovog programa jeste doprinos promeni vrednosnog sistema u Srbiji putem edukacije i izgradnja kapaciteta nove generacije lidera i liderki. Program je namenjen mladim ljudima, srednjoškolcima/kama, studentima/kinjama, aktivistima/kinjama nevladinih organizacija iz Sandžaka, Nišavskog i Pčinjskog okruga, uzrasta  od 16 do 30 godina.

Rok za prijavu je do 19. januara. 

Popunjenu aplikaciju poslati na adresu:

Centar za razvoj civilnih resursa (CRCR)

ul. Svetozara Markovića 14a

18 000 Niš

ili elektronskim putem na e – mail aplikacija.kicma@gmail.com

Link sa koga možete preuzeti aplikaciju:

https://www.dropbox.com/s/6xa92032zz9npu2/aplikacija.kicma.doc?dl=0

Ovde možete preuzeti aplikacioni formular: aplikacija.kicma

 

Ivana Milenković

0