Lokalna fondacija Niš raspisala je nagradni konkurs za izradu idejnog rešenja logoa fondacije. Pravo učešća na konkursu imaju svi kreativni stvaraoci sa teritorije Republike Srbije, a rok za slanje predloga je 30. novembar u 15 sati.

Kako je navedeno u pozivu, idejno rešenje treba da sadržajno odgovara aktivnostima i vrednostima koje deli Fondacija.

Oblasti delovanja Lokalne fondacije Niš su:

*zaštita životne sredine kroz podršku akcijama za čistiji grad

* osiguravanje veće bezbednosti građana

* omogućavanje platforme za neformalne edukacije

* ustupanje prostora za građanski aktivizam

* kultura

* sport

Vrednosti za koje se zalaže Lokalna fondacija Niš jesu: solidarnost, građanski aktivizam, lepši i funkcionalniji grad, promovisanje i podrška kulturi i sportu. 

Autor najboljeg rešenja biće nagrađen sa 300 evra. Predloge idejnog rešenja logoa slati na adresu office@fondacijanis.rs

Pobedničko rešenje po izboru tročlanog žirija biće objavljeno na sajtu fondacije www.fondacijanis.rs do 3. decembra. Žiri će ocenjivati u kojoj su meri predlozi rešenja u skladu sa vrednostima Fondacije i temom konkursa.

Rad treba da zadovolji osnovne norme dobro osmišljenog logoa: jednostavnost, razumljivost, jasnoća i estetika. Poruka koju šalje mora biti dovoljno jasna, prepoznatljiva i upečatljiva kako bi mogla biti obeležje Lokalne fondacije Niš.

0