Raspisan je Konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora- Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije. Rok za dostavljanje prijava na konkrus je 22. avgust 2014. godine.

Tekst konkursa i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

0