Institut za pravo i finansije poziva diplomce i studente završnih i master godina prava i ekonomije koji žele da steknu iskustvo na uredničkim poslovima u okviru Instituta da se prijave na program prakse. Konkurs je otvoren od 12. avgusta do 12.septembra  i dostupan je za studente svih Univerziteta u Srbiji.


Dostupne pozicije:

-Koordinator uredništva za pravo (1 izvršilac)

-Koordinator uredništva za finansije (1 izvršilac)

-Urednik za pravo (2 izvršioca)

-Urednik za finansije (2 izvršioca)

-Urednik za informisanje (2 izvršioca)

-Saradnik za opšte poslove (2 izvršioca)


Trajanje prakse
: 6 meseci u uredništvu, odnosno 3 meseca na poziciji saradnika za opšte poslove

U periodu obavljanja prakse, praktikanti u uredništvu će imati prilike da prođu obuke u cilju sticanja veština koje su im potrebne za rad u Institutu, kao i sticanja pregovaračkih veština, veština poslovne komunikacije i druge obuke koje će im koristiti u profesionalnoj karijeri.

Takođe, urednici će zajedno sa glavnim i odgovornim urednikom imati zadatak da vrše selekciju stručnih radova koji će biti objavljeni u onlajn publikaciji Instituta i pružaju pomoć dopisnicima u pogledu odabira tema i izrade samih radova. Pored toga, urednicima će se pružiti prilika da sarađuju sa eminentnim stručnjacima iz oblasti prava i finansija.

Saradnici za opšte poslove će raditi u prostorijama Instituta, ne više od 3 dana nedeljno, na poslovima i konkretnim projektima i aktivnostima Instituta.

Prilikom selekcije praktikanta za određenu oblast istraživanja Institut za pravo i finansije će voditi računa o interesovanjima kandidata.

Po uspešnom završetku prakse praktikanti će dobiti sertifikat.

institut za pravo i finansije


Opšti uslovi konkursa:

-Diplomac, student četvrte godine, apsolvent ili student master studija pravnog odnosno ekonomskog fakulteta za poziciju urednika, odnosno koordinatora ili

-Student druge, treće ili četvrte godine osnovnih studija, apsolvent ili student master studija fakulteta društvenih nauka, za poziciju saradnika za opšte poslove (sa trenutnim prebivalištem u Beogradu)

-Odlične komunikacijske veštine

-Odgovornost i preciznost u radu

-Kompjuterska pismenost

-Jaka motivisanost

Od urednika se očekuje da:

-Vrši odabir tema i pruži pomoć dopisnicima prilikom pisanja i objavljivanja radova

-Odgovara za kvalitet i sadržinu selektovanih radova iz oblasti za koju je zadužen

-Aktivno učestvuje u aktivnostima IPF-a

-Ispunjava svoje obaveze u dogovorenim rokovima


Zainteresovani kandidati treba da pošalju CV i motivaciono pismo (do 200 reči) do 12.9.2015, na mail praksa@ipf.rs sa oznakom KONKURS ZA PRAKSU U UREDNIŠTVU.

NAPOMENA: Angažovanje koordinatora je isključivo na volonterskoj osnovi, Institut za pravo i finansije ne obezbeđuje platu ili druge vidove prihoda. Uslovi angažovanja i beneficije će biti naknadno ugovoreni sa izabranim kandidatom.

Prijave koje nisu kompletne ili nisu dostavljene u predviđenom roku, neće biti uzete u razmatranje. Kandidati koji prođu u uži krug biće obavešteni do 20.09.2015.


Institut za pravo i finansije se bavi funkcionalnim obrazovanjem i neformalnom edukacijom putem organizovanih sertifikovanih obuka, seminara, tribina, kao i istraživanjima, analizama javnog mnjenja i tržišta i informisanjem putem objavljivanja članaka na aktuelne i bitne teme preko Uredništva Instituta. Uredništvo se sastoji od tri redakcije, za pravo, finansije i informisanje.

Prepoznajući odsustvo praktičnog znanja kao značajan nedostatak u formalnom obrazovanju, Institut za pravo i finansije želi da mladim ljudima pruži priliku da kroz rad u timu stručnjaka nauče da praktično primene svoje znanje i steknu veštine koje će im biti značajne u budućoj profesionalnoj karijeri.

Za dodatne informacije posetite sajt www.ipf.rs/praksa ili  kontaktirajte sa Institutom na mail praksa@ipf.rs.

OBAVEŠTENJE: Institut za pravo i finansije će u septembru raspisati i konkurs za nagradni esej na temu „Moja ideja – moj biznis“, a nagrade će biti stipendije u vrednosti od 5.000 evra za studiranje na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, strateškom partneru Instituta.

Pratite aktivnosti putem društvenih mreža Facebook, Twitter, LinkedIn


 

IZVOR: IPF.RS 

 

0