Raspisan je novi konkurs za finansiranje projekata javnog zagovaranja, u okviru Programa „Pokreni se za budućnost“ Pravo da se prijave imaju nevladine organizacije, fakulteti državnih univerziteta, neformalne grupe i druga pravna lica sa teritorije Srbije. Konkurs će biti otvoren do 9. marta u 17h. 

Teme u okviru kojih zainteresovani treba da pošalju predloge projekata su:

1. ilegalna trgovina
2. preduzetništvo mladih
3. nauka

 

Zastupanjem određenih tema podstiče se javni dijalog o njihovoj važnosti za društvo, gradi se podrška i utiče na druge da se uključe u rešavanje problema. Za efikasniju realizaciju ideje, odabranim grupama čiji će se projekti finansirati omogućeno je da prođu i obuke o javnom zagovaranju i izradi budžeta.

Sve informacije o konkursu i načinu prijavljivanja možete naći na sajtu Programa. 

0