Izvor: kult-ura.com 


Grafički krug Niš i Galerija savremene likovne umetnosti Niš objavljuju konkurs za učestvovanje na II Međunarodnom bijenalu male grafike 2014. Otvaranje izložbe predviđeno je za 11. decembar.

Na konkursu pored likovnih stvaraoca mogu učestvovati i studenti završnih godina akademija i fakulteta likovnih i primenjenih umetnosti. Za izlaganje će biti prihvaćeni samo originalni radovi, nastali u poslednje dve godine. Sve grafičke tehnike biće ravnomerno tretirane, a crteži, skice i fotokopije neće biti razmatrani.

Snimljena dela sa kojima se konkuriše treba poslati na žiriranje u elektronskoj formi u jpg formatu, najkasnije do 15. septembra na:konkursgslunis@gmail.com sa naznakom: Za drugo bijenale GKN.

Autori čija dela budu odabrana treba da, pre slanja istih, uplate participaciju u iznosu od 1000 dinara na žiro račun Niškog Grafičkog kruga: 105- 3120925-82 AIK banka Niš, sa naznakom: Za II bijenale GKN.

Dela za izlaganje poslati propisno obelezena i neuramljena najkasnije do 15. novembra na adresu:

Galerija savremene likovne umetnosti Niš
Kej Kola srpskih sestara 1/II , 18000 Niš, Republika Srbija
Sa naznakom: Za II bijenale GKN

 

Kalendar manifestacije:
do 15. septembra – prijem snimljenih dela u elektronskom format (jpg, 300dpi, 10x10cm)
1. oktobar – zasedanje selekcione komisije
6. oktobar – objavljivanje zvaničnog spiska autora na: http://www.gslunis.org/mgrafika2014.html
Od 10. oktobra do 10. novembra – prijem dela koje je odabrala komisija
11. decembrar – otvaranje izložbe

Centralna izložba biće priređena u izložbenom prostoru organizatora, Paviljonu u Tvrđavi, u terminu od 11. decembra do 10. januara 2015. godine.

Na dan otvaranja izložbe dodeljuje se nagrada po odluci tročlanog međunarodnog žirija. Nagrađeni grafičar dobija diplomu i mogućnost učestvovanja u radu Grafičke radionice u Sićevu 2015. godine ili samostalnog izlaganja tokom 2015. godine u izložbenom Salonu 77 u Tvrđavi.

Prijavni list možete naći na sajtu Galerije SLU Niš.

 

0