Portal NikadViše.com osnovali su mladi ljudi sa ciljem da okupe nezadovoljne potrošače koji žele da se njihove kritike i reči čuju. Negativni komentari i iskustva se prikupljaju, a nakon toga prezentuju javnosti, sa svrhom smanjenja broja negativnih iskustava i neprijatnosti. Portal funkcioniše od juna prošle godine, a šta se u tom periodu dešavalo, koje novine su uvedene i koliko je tim bio uspešan u svojoj nameri, za Kapital magazin je govorio Mihajlo Krstić, jedan od osnivača.

Da li su uvedene neke novine u odnosu na početak rada?

  • Da, portal se dosta razvio od skromnih početaka – sada svako može da pretražuje komentare i da pročita svaki ostavljeni komentar. Druga novina je ta da smo uspostavili mesečni bilten – tako da korisnike koji su nam u poverenju ostavili e-mail adrese možemo da obavestimo o zajedničkim uspesima. U planu imamo još nekoliko novina koje želimo da uvedemo.

U kojoj meri su ljudi zainteresovani da iskažu svoje mišljenje kada su u pitanju kritike različitih firmi i koliko ih je do sada objavljeno?

  • Zainteresovanost je velika, u jednom trenutku je čak i premašila naša očekivanja. Korisnici usluga i kupci nisu zadovoljni samo delom usluge, a ne i celom uslugom – to želimo da istaknemo.

U kojoj oblasti poslovanja ljudi imaju najviše kritika?

  • Do sada smo dobili najviše kritika na odnose sa korisnicima – često se ne uvažavaju reklamacije ili se ne ispoštuju rokovi. Takođe, dobili smo dosta kritika i na druge probleme poput nepoštovanja ugovora i generalno nerazumevanje korisnika od strane kompanija, što smatramo da ne bi smelo da se dešava.
Nikad više

Posetite sajt www.nikadvise.com

Ostvarili ste saradanju sa portalom Ogledalo firme. Zbog čega je ta saradnja značajna?

  • Tako je, ta saradnja je ostvarena skoro i zadovoljni smo što se dogodila. Značajna je zbog toga što smatramo da postoji nezadovoljstvo i od strane zaposlenih. Nezadovoljni zaposleni mogu da budu uzrok nezadovoljstvu korisnika – mi želimo da skrenemo pažnju na zadovoljstvo korisnika i smatramo da je saradnja sa Ogledalom Firme značajna za obe strane.

Kakvo je mišljenje firmi kada je u pitanju ono čime se vi bavite?

  • Mišljenja su podeljena, neke firme poštuju i cene ovo što radimo, druge ne opravdavaju jer smatraju da stavljamo nekog na ,,stub srama’’, što uopšte nije svrha portala, dok treće jednostavno ne odgovaraju na naše kontaktiranje – mogu samo da pretpostavim da možda smatraju da sve rade kako treba i da im nije potrebno da saslušaju svoje nezadovoljne sadašnje (ili bivše) mušterije.

Da li su se timu priključili novi ljudi?

  • Još uvek se nisu priključili novi ljudi; iako se obim posla povećao, mislim da još uvek nema potrebe za širenjem tima.

Šta biste posebno istakli u dosadašnjem radu portala?

  • Želim da napomenem da smo skoro dostigli broj od 10 000 posetilaca što je nama znak da ljudi odobravaju postojanje i funkcionisanje portala. Takođe, kontaktirali smo sve kompanije na koje su se naši korisnici žalili u nadi da im prenesemo komentare, ali je odziv bio slab. Ponovo smo to pokušali i sada čekamo rezultate.

Za sve detaljnije informacije posetite portal NikadViše.com.

 

Kristina Petrović 

4