Global Talent program– program stručnih praksi u okviru AIESEC organizacije, pruža priliku za profesionalno iskustvo u inostranstvu svim studentima završnih godina i postdiplomcima, u oblasti marketinga, obrazovanja dece i mladih, kao i informacionih tehnologija.

Marketing prakse nude profesionalno usavršavanje, ali i sticanje novih znanja iz oblasti marketing menadžmenta, ali i unapredjenje veština u samoj prodaji. Jedan od velikog broja projekata u sklopu marketing praksi programa Global Talent jeste praksa u kompaniji ,,Dem Carpet“ u Turskoj, u gradu Gaziantep i to u trajanju od 10 do 12 meseci, što se ugovara sa kompanijom.

Od studenta koji ode na praksu očekuje se marljivost i prethodna priprema. Njegov rad baziraće se na pretraživanju i pronalaženju ciljnih tržišta, organizaciji poslovnih putovanja i medjunarodnih sajmova, upravljanju odnosima sa kupcima, pripremanju izveštaja i skladištenju računa, biće odgovoran i za marketing u medjunarodnim sredinama, ali će svakodnevno raditi i na obradi tekstova, slanju i prijemu faksova, mejlova i pisama. Osim rada u internacionalnom okruženju, student će imati priliku i da predstavi svoju zemlju i kulturu donošenjem tradicionalne narodne nošnje i suvenira, kao i pripremom srpske tradiocionalne kuhinje.

Detalji o praksi:

-radno vreme je od 08:00 do 17:30h, sa ukupnim fondom od 45 radnih sati nedeljno i ponekom radnom subotom;

-mesečna plata u visini od 500$ pokriva sve troškove osnovnih životnih potreba, a odredjuje se na osnovu prosečne plate u Turskoj;

-tačan datum početka prakse ugovara se sa poslodavcem;

-pored smeštaja koji je obezbedjen, a koji može biti u hostelu, internatu ili host porodici, obezbedjen je i ručak, kao i prevoz studenta od kuće do kompanije i obrnuto.

Uslovi odlaska na praksu:

-neophodno je da imate manje od 29 godina i da ste na završnoj godini fakulteta ili visokih škola;

-odlično znanje engleskog jezika;

-osnovno znanje rada na računaru i internetu.

 

Za više informacija o ovoj i mnogim drugim praksama posetite stranicu www.globaltalent.rs. Prijavu za Global Talent program možete popuniti na istoj Web stranici i u narednih 48h ćete biti kontaktirani.

 

Izvor: AIESEC

 

 

0