Generalni menadžer Kapital magazina, Marko Jovanović, govorio je kao predstavnik mladih na prezentaciji izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2015. godinu. Koji su problemi mladih? Šta treba da uradimo kako bismo ih rešili?

Jovanović je ovom prilikom istakao da se mladi nalaze u nezavidnoj situaciji i pozvao na buđenje kako bi se poboljšao njihov položaj i pronašlo neko sitemsko rešenje za probleme. Statistika pokazuje da svake godine Srbiju napušta i po nekoliko hiljada visokoobrazovanih, mladih ljudi, a istraživanja govore o tome da sve veći broj mladih razmišlja o odlasku iz Srbije. Podaci kojima raspolažemo ukazuju na to da je situacija delikatna i da se problemi sa kojima se mladi suočavaju moraju shvatiti vrlo ozbiljno.

Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka evropskim integracijama objavljen je 10. novembra 2015. Izveštaj je u Nišu predstavi0 Frejk Janmat, šef Sektora za evrointegracije i ekonomsku saradnju Delegacije EU u Srbiji, posebno se osvrćući na ekonomske aspekte i nalaze izveštaja. U uvodnom delu obratio se i gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić. Uvodničari u diskusiju, uz Marka Jovanovića, bili su dr Dragan Kostić, predsednik Regionalne privredne komore Niš, Mihajlo Zdravković, gradski većnik zadužen za privredu, prof. dr Boban Stojanović, profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu i „Jean Monet“ profesor.

Kompletan govor Marka Jovanovića možete čuti na sledećem snimku:

0