O problemima sa kojima se mladi suočavaju, o radu u civilnom sektoru i mogućnostima za mlade, svoje mišljenje za Kapital magazin izneo je Milan Marinković, omladinski aktivista i član Centra za razvoj civilnih resursa.

Ovaj video je deo medijske kampanje na temu „odliva mozgova“ koju Kapital magazin realizuje uz partnersku podršku Media i reform centra Niš, a projekat finansira Grad Niš.

Snimatelj: Nenad Malaga
Montaža: Bratislav Bojić
Produkcija: Kapital magazin

1