U okviru svojih nadležnosti Ministarstvo omladine i sporta svake godine  objavljuje javne konkurse kojima se pruža podrška mladima u svim oblastima koje su značajne za unapređenje položaja mladih finansiranjem projekata i programa udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza. Takođe, pruža se i podrška lokalnim samoupravama u razvoju institucionalnog okvira za unapređenje omladinske politike na lokalnom nivou finansiranjem projekata lokalnih samouprava.

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE NAĆI NA:

http://portalmladi.com/ministarstvo-omladine-sporta-javni-konkurs-za-finansiranje-projekata

0