Blog: KOM 018 

Mreža boraca protiv mržnje (HFN) uz podršku Kluba za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) iz Niša sprovodi projekat „Hate fighters in action“ u okviru kojeg  su uključene i partnerske organizacije iz sedam zemalja – Bugarske, Severne Makedonije, Albanije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Italije i Češke. Ovaj projekat ima za cilj izgradnju i jačanje kapaciteta među mladima u oblastima omladinskog aktivizma, promociji ljudskih prava i borbi protiv govora mržnje i diskriminacije.

Internacionalni treninzi i mnogobrojne lokalne aktivnosti i akcije su mladima omogućile da uzmu aktivno učeće u zagovaranju jednakosti i poštovanja svih različitosti i to najčešće kroz kreativne metode. Mladi u Nišu su uličnim akcijama obeležili Svetski dan mladih i Svetski dan mira i u planu su još neke slične aktivnosti. Ishod svih edukacija, treninga i lokalnih akcija je aktivna grupa mladih ljudi koji samostalno promovišu pozitivne ljudske vrednosti, samoinicijativno uz pomoć koordinatora realizuju akcije kojima utiču na svoju okolinu i podižu svest o važnosti negovanja razlika među ljudima kao i o negativnim posledicama diskriminacije. Deljenjem pozitivnih poruka i promocijom aktivizma i volonterizma volonteri KOM 018 imaju priliku da sa svojim sugrađanima podele svoja iskustva i ideje i da na taj način motivišu svoje vršnjake ali i sve članove lokalne zajednice da slede njihov primer i da u skladu sa svojim mogućnostima doprinesu u borbi protiv mržnje.

Foto: Klub za osnaživanje mladih KOM 018

Foto: Klub za osnaživanje mladih KOM 018

Kreativne metode koje se koriste u okviru projekta „Hate fighters in action“ su fotografija, video, grafika i muzika i one su veoma bitne jer pružaju priliku da mladi komuniciraju i indirektno preko svojih kreativnih produkata koji se najčešće dele na društvenim mrežama i tako stižu do velikog broja ljudi. Pored sveopšteg pozitivnog uticaja sve pomenute aktivnosti imaju veoma značajan aspekt i na pojedince jer su oni za sve vreme trajanja projekta imali i imaju priliku da uče i razvijaju svoje sposobnosti koje im pomažu da odrastu u kvalitetne ličnosti i otvaraju mnogobrojna vrata ne samo za profesionalnu već i obrazovnu i društvenu stranu života.

Pored kreativnih metoda, projekat „Hate Fighters in Action“ obuhvata i Karl Poper debatu kao metodu u radu sa mladima. Mladi iz osam evropskih država su prošli trening za upotrebu Karl Poper debate u borbi protiv govora mržnje, a nakon treninga organizovaće nacionalna takmičenja u svojim zemljama, gde će po jedan pobednički tim iz svake zemlje kasnije, februara 2020. godine učestvovati na Međunarodnom takmičenju koje će biti organizovano u Kavadarcima u Severnoj Makedoniji. Mladi ljudi imaju priliku da pored svoje kreativnosti, doprinesu borbi protiv govora mržnje vežbanjem javnog nastupa i debatnih veština i na taj način povećaju svest svojih vršnjaka o važnosti međusobnog poštovanja, tolerancije i razumevanja svih članova društva. HFN i KOM 018 imaju mnogo zajedničkih aktivnosti kako na lokalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou. U narednom periodu u planu su mnogobrojne ulične akcije koje obeležavaju važne evropske i međunarodne datume. Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Komisije kroz Erasmus + program.


*Ovaj tekst nastao je kao deo projekta „Aktivni mladi za bolji Pantelej – 2019“ koji realizuje Kapital magazin, a sufinansira Opština Pantelej, u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini. Kapital magazin ovim projektom želi da dodatno informiše mlade o aktivnostima u lokalnoj zajednici i podstakne ih da se društveno angažuju.  Za sadržaj teksta odgovoran je isključivo Kapital magazin i izneti stavovi ne predstavljaju nužno stavove organa koji je sufinansirao projekat. 

0