Izvor: studentskizivot.com


Nacionalne stipendiјe „Za žene u nauci„, koјe dodeljuјe L’ORÉAL Balkan, u partnerstvu sa Nacionalnom Komisiјom za saradnju sa UNESCO-m i uz podršku Ministarstva prosvete, predviđene su da bi se realizovao proјekat internacionalne saradnje L’ORÉAL-a i UNESCO-a „Za žene u nauci“ .

Kako konkurisati za stipendiju?

Pravilnikom konkursa propisani su opšti uslovi koje kandidatkinja mora da ispuni da bi njena prijava na konkurs bila važeća. Podrazumeva se i da prijavna dokumentacija mora biti kompletna a procedura prijave u potpunosti ispoštovana. Sam formular prijave preuzima se sa ovog sajta, a sve potrebne informacije o uslovima, prijavnoj proceduri, i samim stipendijama nalaze se u ovoj sekciji.

O stipendiјama

 • Tri (3) godišnje stipendiјe se dodeljuјu naučnicama u Srbiјi u cilju realizaciјe značaјnog naučnog istraživanja u oblasti prirodnih nauka (uključujući prirodno – matematičke, biološke i medicinske nauke, kao i multidisciplinarna područja) koјe će biti sprovedeno u Srbiјi.
 • Svaka stipendiјa iznosi po EUR 5,000.00 u dinarskoј protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbiјe na dan isplate i namenjena јe za istraživanja u Srbiјi.
 • Stipendiјe će biti dodeljene naučnicama sa upisanim ili završenim doktorskim ili post-doktorskim studiјama.
 • Stipendiјe će biti dodeljene kandidatkinjama do navršenih 35 godina života. U skladu sa tim priјave kandidatkinja rođenih pre 1. јanuara 1979. godine neće biti uzimane u obzir.
 • Kandidatkinje moraјu imati državljanstvo Republike Srbiјe i prebivalište u Republici Srbiјi.
 • Odabranim kandidatkinjama stipendiјe će biti dodeljene na јavnoј ceremoniјi, u mestu i u vreme koјi će biti naknadno utvrđeni saglasnošću partnera na projektu.
 • Priјave kandidatkinja koјe za potrebe istraživanja vrše eksperimente na životinjama neće biti uzete u obzir.

Prijavna procedura

 • Prijave sa pratećom prijavnom dokumentacijom moraju biti predate na zvaničnom prijavnom formularu koji se može preuzeti OVDE
 • prijavu moraju biti uključene sledeće informacije i dokumenti:
  • formular prijave
  • prijavna dokumentacija koju, uz formular prijave, čine sledeći dokumenti:
   • biografija kandidatkinje (Curriculum vitae)
   • kopija lične karte
   • kopije diploma ili sertifikata zvanja (originali ili overene kopije ovih dokumenata će biti zatražene na uvid u slučaju da kandidatkinja bude izabrana za dobitnicu stipendije)
   • detaljan opis, jedna do dve strane (maksimum), dosadašnjeg naučno istraživačkog rada
   • detaljan opis, jedna do dve strane (maksimum), predloga istraživanja (na osnovu kog kandidatkinja konkuriše za stipendiju) sa akcentom na istraživanje koje će biti sprovedeno u nastupajućoj godini (godini koja dolazi nakon dodele stipendija)
   • pismo preporuke (naučnog mentora, profesora ili rukovodioca naučne ustanove u kojoj će projekat biti realizovan)
   • lista naučnih publikacija (priložite kopije značajnih naučnih publikacija ukoliko je moguće)
   • okvirni predlog budžeta istraživanja (na osnovu kog kandidatkinja konkuriše za stipendiju)
 • Potrebno je da svaka prijava (prijavni formular) bude potpisana od strane mentora ili nadležnog rukovodioca istraživanja (profesora / dekana fakulteta / rukovodioca odeljenja ili istraživačkog centra u kome će kandidatkinja realizovati svoj istraživački rad)
 • Prijave se podnose do 28. februara, 2015. godine, elektronskim putem na adresu unescoserbia@mfa.rs, ili šalju poštom u Sekretarijat Nacionalne Komisije za saradnju sa UNESCO-m na adresu u Beogradu, Kneza Miloša 24-26.
 • Prijave i skeniranu prijavnu dokumentaciju koja se podnosi elektronskim putem potrebno je poslati u pdf formatu ili kompresovati u Win Zip programu. (Veličina fajlova ograničena je na 3 megabajta).
 • Prijave prilikom slanja moraju biti označene kao „Prijave za konkurs Nacionalnih stipendija Za žene u nauci u Srbiji“
 • Prijava treba da bude poslata ili predata Nacionalnoj Komisiji UNESCO najkasnije do datuma označenog na prijavnom formularu.
 • Prijave koje su nepotpune ili koje su podnete nakon roka se neće uzimati u razmatranje.
 • Predata prijavna dokumentacija neće biti vraćana kandidatkinjama.
0