Kroz komunikaciju sa ljudima može se zapaziti da oni često upotrebljavaju kao sinonime termine koji imaju različito značenje. Ne prave razliku između GDP-a, GNP-a i GNI-a. Razlika je uočljiva i treba obratiti pažnju na nju. Svi oni su pokazatelji proizvodnje, ali istu različito interpretiraju.

GDP (Gross Domestic Product) = BRUTO DOMAĆI PROIZVOD

GDP predstavlja ukupnu proizvodnju roba i usluga u nacionalnoj ekonomiji, ne uzimajući u obzir poreklo proizvođača. To bi značilo da on uključuje vrednost proizvodnje stranih kompanija u domaćoj zemlji, a isključuje ono sto su domaći proizvodjači proizveli u inostranstvu.

Makroekonomski je pokazatelj i može se izraziti jednačinom: Y=C+I+G+X, gde je C – lična potrošnja, I – investiciona potrošnja, G – državna potrošnja, X – razlika izvoza i uvoza. Ne obuhvata vrednost intermedijarnih dobara (sirovine i primarne proizvode) ni transferna plaćanja (npr. socijalna pomoć).

Može se uvećavati prilikom rasta cena, ili ukoliko dođe do povećanja proizvodnje. Zato treba razlikovati nominalni i realni GDP. Nominalni GDP je ukupna nacionalna proizvodnja izražena tekućim cenama, a realni korekcija nominalnog (deflatorom GDP-a) promenom cena.

Precizniji je ako se izrazi po glavi stanovnika.

GNP (Gross National Product) = BRUTO NACIONALNI PROIZVOD

GNP  je zbir svih dobara i usluga proizvedenih od strane domaćih firmi, bez obzira na to gde su one locirane.

Dobija se kada se GDP-u doda vrednost proizvodnje stranih proizvodjača u domaćoj zemlji, a oduzme zbir svih proizvoda i usluga domaćih proizvođača u stranim zemljama izražen vrednosno. Predstavlja ukupan dohodak zarađen od strane nacije.

Uključuje dohotke (zakupninu, profit, rentu) stranaca, a isključuje plaćanja dohotka ostatku sveta.

U socijalističkim zemjama se GNP nije pratio zbog: ekonomske zatvorenosti, nemogućnosti tržišnog vrednovanja činilaca proizvodnje, raznovrsnih ograničenja privatnog vlasništva.

Inače, u zemljama koje su izolovane od sveta GDP je jednak GNP-u.

GNI (Gross National Income) = BRUTO NACIONALNI DOHODAK

GNI je zbir bruto domaćeg proizvoda i faktorskih usluga pruženih inostranstvu.

Vrednost usluga kapitala predstavlja zbir naplaćenih kamata i dividendi.

Kad je u pitanju rad, dohodak građevinskih radnika poslatih u inostranstvo radi obavljanja delatnosti je deo GNI-a, a dohodak emigranata nije deo GNI-a.

Izvori: Wikipedia.org, prezentacije profesora Jova Jandeka

Milijana Lazić

 

1