Omladina JAZAS-a Niš u okviru projekta “Zdravlje na 1. mestu!“  organizovala je trening za vršnjačke edukatore. Trening je trajao od 28. do 30. oktobra i održan je u  sali SKC-a.

Omladina JAZAS-a Niš organizovala je trening za vršnjačke edukatore na temu HIV/AIDS. Obukom je obuhvaćeno 20-oro učenika srednjih škola i to su učenici Pravno-poslovne škole Niš, gimnazije Svetozar Marković I Ekonomske škole. Zadatak učesnika nakon završene obuke biće da stečeno znanje prenesu svojim vršnjacima u srednjim školama.

Trening je organizovan u okviru tromesečnog projekta “Zdravlje na 1. mestu”, koji je finansiran od strane Grada Niša. Otvaranju treninga prisustvovao je Milan Pešić, gradski većnik zadužen za omladinu i sport .

Cilj projekta je povećanje svesti o HIV-u, AIDS-u, kao i rad na svesti mladih o potrebi  uključivanja u društveni aktivizam.

Omladina JAZAS-a Niš je nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija koja postoji od 1995.godine. Rad organizacije  se zasniva na prevenciji HIV/AIDS i pružanju psihosocijalne i pravne pomoći osobama koje žive sa HIV-om.
Deo je Krovne organizacije mladih Srbije i USOP-a.

12202134_912291938825802_866920802_n

Za više informacija možete kontaktirati sa JAZAS-om putem mail-a: jazasnis@yahoo.com.

0