U Sarajevu je nedavno osnovano Udruženje za proučavanje i promovisanje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija – BATHINVS

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine. Riječ je prvom i jedinom udruženju u Bosni i Hercegovini koje će se baviti proučavanjem drevnih i klasičnih civilizacija, te na taj način dati svoj doprinos u nauci i historiografiji.

Osnivačka skupština je održana 28. 02. 2014. g, a zvaničan datum registriranja udruženja BATHINVS na državnom nivou je 10. 06. 2014. godine. Upravni odbor čine: Edin Veletovac (predsjednik), Tijana Križanović (potpredsjednik) i Sanda Hasagić (sekretar), a osnivači udruženja su: Benjamina Londrc, Ivana Božić i Dženan Brigić. Neki od glavnih ciljeva udruženja BATHINVS su:

  • Proučavanje i promoviranje drevnih i klasičnih civilizacija ilirskog te naslijeđa
  • Edukacija iz oblasti drevnih i klasičnih civilizacija te ilirskog naslijeđa
  • Organizovanje i istraživanje arheoloških lokaliteta
  • Priprema i izrada publikacija i naučnih radova
  • Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija i drugih kulturnih i obrazovnih manifestacija, kao i drugih aktivnosti i poslova

U skladu sa posljednjim, Udruženje „BATHINVS“ sprovodi projekat posvećen namjesniku Publiju Korneliju Dolabeli i njegovoj vladavini na prostoru današnje Bosne i Hercegovine. U sklopu istoga Udruženje organizuje dva zasebna podprojekta, odnosno dvije zasebne aktivnosti. Prva od tih aktivnosti je Izložba koja će biti upriličena u periodu oktobar – novembar 2014. godine, a organizovat će se u prostorijama Historijskog muzeja, koje je isti ljubazno ustupio Udruženju. Kao drugu aktivnost u sklopu projekta Udruženje će u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu organizovati naučnu konferenciju (okrugli stol) na temu: ,,GODINE RAZVOJA I INTEGRACIJE – 2000 GODINA OD NAMJESNIŠTVA PUBLIJA KORNELIJA DOLABELE U PROVINCIJI DALMACIJI“ koja će biti održana u prostorijama Filozofskog fakulteta u Sarajevu, 14. i 15. novembra 2014. g. Ovim putem se pozivaju svi zainteresovani da prisustvuju kako izložbi, tako i naučnoj konferenciji, te da isto prethodno najave, kako bi na taj način pružili svoj doprinos povećanja svijesti o kulturnom naslijeđu unutar zajednice.

Udruženje zahvaljuje prof. dr Salmedinu Mesihoviću i višoj asistentici Amri Šačić, MA, koji su bili začetnici ove ideje, a bez čije podrške i pomoći bi sve ovo bilo teško ostvarivo. Pored njih, zahvalnost upućuju i prof. dr. Dževadu Drini koji je također izrazio svoju bezrezervnu podršku radu Udruženja.

 

Izvor: BATHINVS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0